Název: Dámský spolek Ludmila v Rokycanech
Další názvy: Ladies guild Ludmila in Rokycany
Autoři: Havlová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5460
Klíčová slova: spolek;Ludmila;Rokycany;charita;feminismus;emancipace
Klíčová slova v dalším jazyce: guild;Ludmila;Rokycany;charity;feminism;emancipation
Abstrakt: Dámský spolek Ludmila byl charitativní organizace pomáhající chudým lidem, především dětem a později starým vdovám v Rokycanech. Spolek byl založen v roce 1870. Členkou se mohla stat každá žena, ovšem musela platit členské příspěvky. Dámský spolek Ludmila ukončil činnost roku 1944 kvůli špatné finanční situaci a ztrátě několika důležitých členek.Tato bakalářská práce charakterizuje jeho vznik, činnost a celkový přínos.
Abstrakt v dalším jazyce: Ladies guild Ludmila was charitable association which helped poor people, especially pupils and later old widows in Rokycany. The guild was established in 1870. Every woman could become a member, but she had to pay charges. Ladies guild Ludmila finished its activity in 1944 because of bad financial conditions and loosing several important members. The thesis explains how the guild was established, its activities and importance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Havlova-BAK.pdfPlný text práce7,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlova V.pdfPosudek vedoucího práce276,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlova o.pdfPosudek oponenta práce720,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlova P.pdfPrůběh obhajoby práce19,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5460

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.