Title: Dámský spolek Ludmila v Rokycanech
Other Titles: Ladies guild Ludmila in Rokycany
Authors: Havlová, Zuzana
Advisor: Mušková, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5460
Keywords: spolek;Ludmila;Rokycany;charita;feminismus;emancipace
Keywords in different language: guild;Ludmila;Rokycany;charity;feminism;emancipation
Abstract: Dámský spolek Ludmila byl charitativní organizace pomáhající chudým lidem, především dětem a později starým vdovám v Rokycanech. Spolek byl založen v roce 1870. Členkou se mohla stat každá žena, ovšem musela platit členské příspěvky. Dámský spolek Ludmila ukončil činnost roku 1944 kvůli špatné finanční situaci a ztrátě několika důležitých členek.Tato bakalářská práce charakterizuje jeho vznik, činnost a celkový přínos.
Abstract in different language: Ladies guild Ludmila was charitable association which helped poor people, especially pupils and later old widows in Rokycany. The guild was established in 1870. Every woman could become a member, but she had to pay charges. Ladies guild Ludmila finished its activity in 1944 because of bad financial conditions and loosing several important members. The thesis explains how the guild was established, its activities and importance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havlova-BAK.pdfPlný text práce7,38 MBAdobe PDFView/Open
Havlova V.pdfPosudek vedoucího práce276,02 kBAdobe PDFView/Open
Havlova o.pdfPosudek oponenta práce720,73 kBAdobe PDFView/Open
Havlova P.pdfPrůběh obhajoby práce19,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.