Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPospíšil, Jan
dc.contributor.authorLátalová, Petra
dc.contributor.refereeStehlík, Petr
dc.date.accepted2013-06-19
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:38Z
dc.date.available2012-02-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:38Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-30
dc.identifier49946
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7140
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je porovnání dvou stochastických populačních modelů vzhledem k době přežití populace. Budeme studovat diskrétní a spojitý model Markovských řetězců, které se bežně používají v popuační biologii. Nejprve se budeme zabývat teorií stochastických populačních modelů, kde popíšeme lineární a obecný proces množení a zániku. Následně se budeme zabývat diskrétním a spojitým modelem Markovských řetězců. Tyto modely počítají s náhodností procesu množení a zániku vzhledem k demografické variabilitě, ale nepočítají z náhodným kolísáním populace v prostředí. Nakonec budeme prezentovat porovnání těchto dvou modelů Markovských řetězců, abychom ukázali, že se modely schodují.cs
dc.format41 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49946-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectMarkovův řetězeccs
dc.subjectstochatický populační modelcs
dc.subjectlineaární proces množení a zánikucs
dc.subjectobecný proces množení a zánikucs
dc.subjectdiskrétní modelcs
dc.subjectspojitý modelcs
dc.subjectstřední doba vyhynutícs
dc.titlePorovnání různých stochastických populačních modelů s ohledem na dobu přežívání populacecs
dc.title.alternativeA comparison of different stochastic population models with regard to persistence timeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of the bachelor thesis is a comparison of two different stochastic population models with regard to persistence time. We will study the discrete and continuous-time Markov chain models which are commonly used in population biology.At first we study the theory of stochastic population models where we describe the linear and the general birth and death process. Then the discrete and continuous-time Markov chain models will be discussed. These models take into account the random nature of the individual birth and death process-demographic variability but do not consider random fluctuations of the population in the environment. Finally we present some comparisons of the two Markov chain models to show that the models agree well.en
dc.subject.translatedMarkov chainen
dc.subject.translatedstochastic population modelen
dc.subject.translatedlinear birth and death processen
dc.subject.translatedgeneral birth and death processen
dc.subject.translateddiscrete-time modelen
dc.subject.translatedcontinuous-time modelen
dc.subject.translatedmean persistence timeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Latalova_Thesis.pdfPlný text práce366,48 kBAdobe PDFView/Open
PV-Latalova.pdfPosudek vedoucího práce193,72 kBAdobe PDFView/Open
PO-Latalova.pdfPosudek oponenta práce169,43 kBAdobe PDFView/Open
O-Latalova.pdfPrůběh obhajoby práce34,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.