Title: Námět, koncept a prekoncept ve výtvarné výchově
Other Titles: Subject, concept and preconcept in the art education
Authors: Piskáčková, Anna
Advisor: Slavík, Jan
Referee: Lukavský, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7312
Keywords: výtvarná výchova;námět;koncept;prekoncept;RVP G
Keywords in different language: art education;topic;concept;pre-concept;RVP G
Abstract: Práce se zabývá objasněním problematiky námětu, konceptu a prekonceptu ve výtvarné výchově. V první teoretické části se zaměřuje na zkoumání jednotlivých pojmů a jejich zasazení do oborového jazyka. Také se věnuje mapování nejdůležitějších složek výuky, kterých se následně drží při analýze konkrétních výtvarných hodin. V druhé části se věnujeme analýze nejdříve průběhu hodin a poté úloze námětu, konceptu a prekonceptů při konkrétní výuce. V poslední části vyvozujeme závěry, které vycházejí z analýz výtvarných hodin. Zajímáme se o zastoupení námětu, konceptu a prekonceptu v hodinách výtvarné výchovy, zkoumáme jejich důležitost při výuce a zasazujeme zobecněné výsledky výzkumu do širších kontextů.
Abstract in different language: This thesis deals with explanation of terms topic, concept and pre-concept in art education. First theoretical part is focused on studying terms and their inclusion to specialized language. This part is also mapping the most important segments of education. These segments are used for analysis of specific art lessons. Second part works with analysis of lessons and role of topic, concept and pre-concept. Conclusions from analysis of lessons are deduced in last part. This part is particularly focused on presence of topic, concept and pre-concept in art lessons and their importance during these lessons. The results are connected with broader context.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vv_Piskackova_2013-1.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
Piskackova-Scan-vedouci-Slavik-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
Piskackova-Scan-oponent-Lukavsky-2013.PDFPosudek oponenta práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Piskackova Anna_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,84 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.