Název: Měření procesů v oblasti elektrotechnické výroby
Další názvy: Process measurement in field electrical engineering production
Autoři: Suchý, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Tupa, Jiří
Oponent: Řeřicha, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7449
Klíčová slova: proces;měření výkonnosti;balanced scorecard;EFQM;ISO;Lean Six Sigma;případová studie
Klíčová slova v dalším jazyce: process;performance measurement;balanced scorecard;EFQM;ISO;Lean Six Sigma;case study
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na měření procesů v oblasti elektrotechnické výroby. Práce obsahuje podrobný návod, zaměřující se na zavedení měření výkonnosti procesů, který se může aplikovat na jakýkoliv podnik. Jsou zde také uvedeny metody, kde se měření výkonnosti procesů vyskytuje a které měření používají na rozhodování. V případové studii je aplikace zavedení měření výkonnosti podniku v malém podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: This study is aimed at measuring processes in electrical production. The work includes detailed instructions, focusing on the introduction of performance measurement processes that can be applied to any business. There are also the methods where the performance measurement process occurs and which measurements are used in decision-making. In the case study application is deployed measurement of business performance in small businesses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Pavel Suchy 2012-13.pdfPlný text práce3,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050606_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050606_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050606_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7449

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.