Název: Diagnostický systém pro studium aplikovatelnosti alternativních izolačních kapalin
Další názvy: Diagnostic system for study of application of alternative insulating liquids
Autoři: Hájek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Širůček, Martin
Oponent: Trnka, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7455
Klíčová slova: ztrátový činitel;polarizační index;elektrické stárnutí;tepelné stárnutí;diagnostický systém;biologická odbouratelnost;vliv tepelné expozice
Klíčová slova v dalším jazyce: dissipation factor;polarization index;electrical aging;thermal aging;diagnostic system;biodegradability;effect of heat exposition
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na jednotlivé druhy izolačních kapalin s vysokou biologickou odbouratelností se zaměřením na možnosti aplikovatelnosti těchto kapalin v elektrotechnické praxi. Tyto kapaliny budou porovnány s běžně používaným olejem založeným na minerální bázi. V praktické části je řepkový a slunečnicový olej podroben modifikaci. Na těchto modifikovaných vzorcích a syntetické kapalině MIDEL 7131 budou proměřeny absorpční a resorpční charakteristiky, dále ztrátový činitel v závislosti na teplotě. Výsledky budou následně porovnány s na minerálním olejem SHELL Diala dx.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the individual types of high biodegradable insulating fluids. They are focusing on the possibility of the applicability of these fluids in electrical engineering practice. These fluids are compared to commonly used mineral based oil. In the practical part is rapeseed and sunflower oil subjected to modification. On these modified samples and synthetic fluids MIDEL 7131 will be measured absorption and resorption characteristics, as well as the loss factor depending on the temperature. The results will be compared with mineral oil SHELL Diala dx.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan_Hajek_DP.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053629_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce372,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053629_oponent.pdfPosudek oponenta práce435,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053629_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7455

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.