Title: Diagnostický systém pro studium aplikovatelnosti alternativních izolačních kapalin
Other Titles: Diagnostic system for study of application of alternative insulating liquids
Authors: Hájek, Jan
Advisor: Širůček, Martin
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7455
Keywords: ztrátový činitel;polarizační index;elektrické stárnutí;tepelné stárnutí;diagnostický systém;biologická odbouratelnost;vliv tepelné expozice
Keywords in different language: dissipation factor;polarization index;electrical aging;thermal aging;diagnostic system;biodegradability;effect of heat exposition
Abstract: Tato práce se zaměřuje na jednotlivé druhy izolačních kapalin s vysokou biologickou odbouratelností se zaměřením na možnosti aplikovatelnosti těchto kapalin v elektrotechnické praxi. Tyto kapaliny budou porovnány s běžně používaným olejem založeným na minerální bázi. V praktické části je řepkový a slunečnicový olej podroben modifikaci. Na těchto modifikovaných vzorcích a syntetické kapalině MIDEL 7131 budou proměřeny absorpční a resorpční charakteristiky, dále ztrátový činitel v závislosti na teplotě. Výsledky budou následně porovnány s na minerálním olejem SHELL Diala dx.
Abstract in different language: This thesis focuses on the individual types of high biodegradable insulating fluids. They are focusing on the possibility of the applicability of these fluids in electrical engineering practice. These fluids are compared to commonly used mineral based oil. In the practical part is rapeseed and sunflower oil subjected to modification. On these modified samples and synthetic fluids MIDEL 7131 will be measured absorption and resorption characteristics, as well as the loss factor depending on the temperature. The results will be compared with mineral oil SHELL Diala dx.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan_Hajek_DP.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
053629_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce372,26 kBAdobe PDFView/Open
053629_oponent.pdfPosudek oponenta práce435,91 kBAdobe PDFView/Open
053629_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.