Název: Rozvojová pomoc České republiky
Další názvy: Development Assistance of the Czech Republic
Autoři: Kadlecová, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7880
Klíčová slova: Česká republika;rozvojová spolupráce;ZRS;ODA;Angola;MPLA
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech republic;development assistance;ODA;Angola;MPLA
Abstrakt: Tato práce se zabývá českou rozvojovou spoluprací. Jejím cílem je přiblížit současný stav zahraniční rozvojové spolupráce a zhodnotit, jaké jsou jeho klady či zápory a porovnat ho se stavem předešlým a demonstrovat tyto klady a zápory české rozvojové spolupráce na příkladu Angoly. První část práce je věnována teoretickému rámci s důrazem na představení klíčových mezinárodních dokumentů týkajících se rozvojové spolupráce. Ve druhé části je popsán historický kontext české rozvojové spolupráce. Třetí část nese název Současné podoba systému a jsou v ní popsány v jednotlivých podkapitolách jeho pozitiva či negativa. Čtvrtá a poslední část práce demonstruje klady a zápory současného i předešlého stavu české rozvojové spolupráce na příkladu Angoly.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the Czech development assistance. Its aim is to find out what are pros and cons of the Czech development assistance in present, compare it to the past and demonstrate it on the example of Angola. The theoretical framework of the thesis is described in the first chapter. The most attention is dedicated to key international documents. The second chapter describes the historical development of Czech development cooperation since the very beginning. The third chapter is titled The present state of Czech development assistance. It desribes the pros and cons of the Czech development assistance. The fourth and last chapter, demonstrates the pros and cons on the example of Angola both from historical and current perspectives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rozvojova pomoc Ceske republiky - Miroslava Kadlecova (Bakalarska prace).pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kadlecova_VED_MV_BAS.docxPosudek vedoucího práce44,81 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
kadlecova_bas_opo.pdfPosudek oponenta práce528,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Miroslava Kadlecova.pdfPrůběh obhajoby práce212,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7880

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.