Title: Rozvojová pomoc České republiky
Other Titles: Development Assistance of the Czech Republic
Authors: Kadlecová, Miroslava
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7880
Keywords: Česká republika;rozvojová spolupráce;ZRS;ODA;Angola;MPLA
Keywords in different language: Czech republic;development assistance;ODA;Angola;MPLA
Abstract: Tato práce se zabývá českou rozvojovou spoluprací. Jejím cílem je přiblížit současný stav zahraniční rozvojové spolupráce a zhodnotit, jaké jsou jeho klady či zápory a porovnat ho se stavem předešlým a demonstrovat tyto klady a zápory české rozvojové spolupráce na příkladu Angoly. První část práce je věnována teoretickému rámci s důrazem na představení klíčových mezinárodních dokumentů týkajících se rozvojové spolupráce. Ve druhé části je popsán historický kontext české rozvojové spolupráce. Třetí část nese název Současné podoba systému a jsou v ní popsány v jednotlivých podkapitolách jeho pozitiva či negativa. Čtvrtá a poslední část práce demonstruje klady a zápory současného i předešlého stavu české rozvojové spolupráce na příkladu Angoly.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the Czech development assistance. Its aim is to find out what are pros and cons of the Czech development assistance in present, compare it to the past and demonstrate it on the example of Angola. The theoretical framework of the thesis is described in the first chapter. The most attention is dedicated to key international documents. The second chapter describes the historical development of Czech development cooperation since the very beginning. The third chapter is titled The present state of Czech development assistance. It desribes the pros and cons of the Czech development assistance. The fourth and last chapter, demonstrates the pros and cons on the example of Angola both from historical and current perspectives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozvojova pomoc Ceske republiky - Miroslava Kadlecova (Bakalarska prace).pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Kadlecova_VED_MV_BAS.docxPosudek vedoucího práce44,81 kBMicrosoft Word XMLView/Open
kadlecova_bas_opo.pdfPosudek oponenta práce528,55 kBAdobe PDFView/Open
Miroslava Kadlecova.pdfPrůběh obhajoby práce212,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.