Název: Bezdůvodné obohacení podle úpravy stávající a podle úpravy nového občanského zákoníku
Další názvy: Causeless enrichment as per current form and as per form of new Civil Code
Autoři: Macháň, Marek
Vedoucí práce/školitel: Psutka, Jindřich
Oponent: Hradec, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8010
Klíčová slova: bezdůvodné obohacení;občanský zákoník;nový občanský zákoník
Klíčová slova v dalším jazyce: causeless enrichment;civil code;new civil code
Abstrakt: Práce přibližuje stávající úpravu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku a úpravu bezdůvodného obohacení v novém občanském zákoníku. Uveden je i nástin úpravy bezdůvodného obohacení v jiném státě Evropské unie - Slovinsku. V úvodu práce je krátce pojednáno o historickém vývoji institutu bezdůvodného obohacení. Následuje vysvětlení pojmu bezdůvodné obohacení, definice subjektů, rozbor jednotlivých skutkových podstat, způsoby vypořádání bezdůvodného obohacení a úprava promlčení.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis: Causeless Enrichment as Per Current Form and as Per Form of New Civil Code, especially deals with the legal institute of unjustified enrichment under current legislation found in Civil Code No. 40/1964 of Collection of Laws of the Czech Republic and under the rules of new Civil Code No. 89/2012 of the Collection of Laws of the Czech Republic - which shall become effective on January 1st, 2014.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bezduvodne obohaceni podle upravy stavajici a podle upravy noveho obcanskeho zakoniku.pdfPlný text práce534,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Machan.pdfPosudek vedoucího práce866,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Machan.pdfPosudek oponenta práce726,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Machan.pdfPrůběh obhajoby práce299,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8010

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.