Název: Antonín Špelda - významná osobnost plzeňské fyziky a hudby
Další názvy: Antonín Špelda - an important figure in Pilsen physics and music
Autoři: Zajaczkowská, Anna
Vedoucí práce/školitel: Randa, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8177
Klíčová slova: Antonín Špelda;hudba;fyzika
Klíčová slova v dalším jazyce: Antonín Špelda;music;physics
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá významným plzeňským vědcem Antonínem Špeldou. Práce popisuje jeho rodinu, studium, díla a působení ve fyzikálních a hudebních kruzích v Plzni. V první fázi bakalářské práce jsem se zaměřila na vyhledávání informací v archivu, knihovně, také jsem kontaktovala lidi, kteří Antonína Špeldu znali osobně. Tito lidé mi pomohli Antonína Špeldu více poznat. V druhé části jsem se zaměřila na dílo, které Antonín Špelda napsal. Kromě textových informací se mi podařilo získat mnohé fotografie dokumentující životní osudy Antonína Špeldy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with prominent Pilsen scientist Antonín Špelda. It describes his family, study, and activities as a physicist and musician in Pilsen. I focused on the search for information in the archives and library in the first phase of my bachelor thesis. I also contact people, who knew Antonín Špelda personally. These people helped me to know him better. The second part of my thesis is focused on the work that Antonín Špelda wrote. In addition to the text information I managed to get many photographs documenting his life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Spelda def.pdfPlný text práce8,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZAJACZKOWSKA - ved..pdfPosudek vedoucího práce162,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZAJACZKOWSKA - opon..pdfPosudek oponenta práce102,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZAJACZKOWSKA - prot..pdfPrůběh obhajoby práce42,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8177

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.