Title: Antonín Špelda - významná osobnost plzeňské fyziky a hudby
Other Titles: Antonín Špelda - an important figure in Pilsen physics and music
Authors: Zajaczkowská, Anna
Advisor: Randa, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8177
Keywords: Antonín Špelda;hudba;fyzika
Keywords in different language: Antonín Špelda;music;physics
Abstract: Bakalářská práce se zabývá významným plzeňským vědcem Antonínem Špeldou. Práce popisuje jeho rodinu, studium, díla a působení ve fyzikálních a hudebních kruzích v Plzni. V první fázi bakalářské práce jsem se zaměřila na vyhledávání informací v archivu, knihovně, také jsem kontaktovala lidi, kteří Antonína Špeldu znali osobně. Tito lidé mi pomohli Antonína Špeldu více poznat. V druhé části jsem se zaměřila na dílo, které Antonín Špelda napsal. Kromě textových informací se mi podařilo získat mnohé fotografie dokumentující životní osudy Antonína Špeldy.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with prominent Pilsen scientist Antonín Špelda. It describes his family, study, and activities as a physicist and musician in Pilsen. I focused on the search for information in the archives and library in the first phase of my bachelor thesis. I also contact people, who knew Antonín Špelda personally. These people helped me to know him better. The second part of my thesis is focused on the work that Antonín Špelda wrote. In addition to the text information I managed to get many photographs documenting his life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spelda def.pdfPlný text práce8,03 MBAdobe PDFView/Open
ZAJACZKOWSKA - ved..pdfPosudek vedoucího práce162,81 kBAdobe PDFView/Open
ZAJACZKOWSKA - opon..pdfPosudek oponenta práce102,23 kBAdobe PDFView/Open
ZAJACZKOWSKA - prot..pdfPrůběh obhajoby práce42,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.