Title: Zázračno v dílech Marie NDiaye a Salmana Rushdieho (Merveilleux dans les oeuvres de Marie NDiaye et Salman Rushdie)
Other Titles: Magic in the works of Marie NDiaye and Salman Rushdie
Authors: Petráková, Eva
Advisor: Černíková, Veronika
Referee: Divišová, Lucie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8542
Keywords: magie;magický realismus;Marie NDiaye;Salman Ruhdie;komparatistika
Keywords in different language: magic;magic realism;Marie NDiaye;Salman Rushdie;comparative literature
Abstract: Práce se zabývá srovnáním prvků magie ve dvou dílech patřících do žánru magického realismu. Jedná se o romány "Čarodějnice" od Marie Ndiaye a "Děti půlnoci", jejichž autorem je Salman Rushdie.
Abstract in different language: Thesis deals with the comparison of magic elements in the works of magic realism: Marie NDiaye and Salman Rushdie. Particularly, their novels "La Sorciere" and "Midnight's Children".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrakova Eva BP 2013.pdfPlný text práce710,8 kBAdobe PDFView/Open
Petrakova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce614,4 kBAdobe PDFView/Open
Petrakova_oponent.PDFPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Petrakova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce790,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8542

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.