Název: Zázračno v dílech Marie NDiaye a Salmana Rushdieho (Merveilleux dans les oeuvres de Marie NDiaye et Salman Rushdie)
Další názvy: Magic in the works of Marie NDiaye and Salman Rushdie
Autoři: Petráková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Černíková, Veronika
Oponent: Divišová, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8542
Klíčová slova: magie;magický realismus;Marie NDiaye;Salman Ruhdie;komparatistika
Klíčová slova v dalším jazyce: magic;magic realism;Marie NDiaye;Salman Rushdie;comparative literature
Abstrakt: Práce se zabývá srovnáním prvků magie ve dvou dílech patřících do žánru magického realismu. Jedná se o romány "Čarodějnice" od Marie Ndiaye a "Děti půlnoci", jejichž autorem je Salman Rushdie.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with the comparison of magic elements in the works of magic realism: Marie NDiaye and Salman Rushdie. Particularly, their novels "La Sorciere" and "Midnight's Children".
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KRO) / Bachelor´s works (DRL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petrakova Eva BP 2013.pdfPlný text práce710,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrakova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce614,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrakova_oponent.PDFPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrakova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce790,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8542

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.