Název: Firemní kultura
Další názvy: Corporate culture
Autoři: Reinigerová, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Veverková, Lada
Oponent: Hanzelínová, Lada
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8750
Klíčová slova: firemní kultura;svět sítí;komunita;společnost;normy chování;lidské zdroje;utváření kultury;ontologické bezpečí;motivace;zaměstnanci;pracovní prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: corporate culture;network world;community;company;standards of conduct;human resources;formation of culture;ontological security;motivation;employees;working environment
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na teoretický výklad pojmu firemní kultura a jeho dokreslení na konkrétní firemní organizaci. Věnovala jsem se jejímu postupnému vývoji, vymezení a fungování v současné společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the theoretical interpretation of the concept of corporate culture, which was illustrated on a particular business organization. I've dealt with its gradual development, definition and functioning in the current society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-CD.pdfPlný text práce416,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reinigerova Ludmila_Veverkova Lada.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Reinigerova Ludmila_Hanzelinova Lada.docPosudek oponenta práce1,68 MBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Reinigerova_Ludmila0001.pdfPrůběh obhajoby práce519,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8750

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.