Název: Koncepce přirozeného stavu v novověké filosofii
Další názvy: The concept of state of nature in modern philosophy
Autoři: Böhmová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Zajíčková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8795
Klíčová slova: novověká filosofie;přirozený stav;Thomas Hobbes;John Locke;svoboda;moc;morálka;válka;společenská smlouva;smluvní pojetí státu
Klíčová slova v dalším jazyce: modern philosophy;state of nature;Thomas Hobbes;John Locke;freedom;power;morality;war;social contract;contractual conception of state
Abstrakt: Práce se zaměřuje na novověké koncepce Thomase Hobbese a Johna Locka. Předmětem je porovnání jejich pojetí přirozeného stavu a dále se soustřeďuje na otázku svobody, moci, morálky, války, společenské smlouvy.
Abstrakt v dalším jazyce: The work focuses on Modern Concept of Thomas Hobbes and John Locke. The object is to compare their conception of the state of nature and focuses on issues of freedom, power, morality, war, social contract.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace M.B.pdfPlný text práce256,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohmova_Spelda.docxPosudek vedoucího práce49,36 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bohmova_Zajickova.docxPosudek oponenta práce49,38 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bohmova_Martina0001.pdfPrůběh obhajoby práce526,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8795

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.