Název: Názorová konfrontace Wittgenstein - Popper (Wittgensteinův pohrabáč)
Další názvy: Confrontation of opinions Wittgenstein - Popper (Wittgenstein's poker)
Autoři: Dufek, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Havlík, Vladimír
Oponent: Benda, Libor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8804
Klíčová slova: Karl Popper;Ludwig Wittgenstein;konfrontace;filosofie vědy;indukce;hypotéza;logický pozitivismus;vídeňský kroužek;metafyzika;pohrabáč
Klíčová slova v dalším jazyce: Karl Popper;Ludwig Wittgenstein;confrontation;philosophy of science;induction;confirmationism;logical positivism;vienna circle;metaphysics;poker;hypothesis
Abstrakt: Bakalářská práce má název "Názorová konfrontace Wittgenstein - Popper (Wittgensteinův pohrabáč)". Tato práce se zabývá názory Ludwiga Wittgensteina a Karla Poppera. Tito dva filozofové měli na spoustu témat svůj názor a zdaleka ne vždy spolu souhlasili. Jako vrchol jejich konfrontace se dá považovat příhoda s pohrabáčem na jejich vzájemném setkání v Cambridge. Cílem práce je analyzovat a porovnat názory Ludwiga Wittgensteina a Karla Poppera. Práce se zabývá nejen rozdílnými, ale i stejnými názory těchto dvou filozofů. Dále se tato práce zaměřuje na vztah Wittgensteina a Poppera k Vídeňskému kroužku a jejich incident na setkání v Cambridge, kde hrál hlavní roli Wittgensteinův pohrabáč.
Abstrakt v dalším jazyce: This work discusses about two great philosophers - Ludwig Wittgenstein and Karl Popper. Wittgenstein and Popper in their opinions often disagreed. One of the major disagreements between Wittgenstein and Popper was the opinion on the strictly universal theories. Popper and Wittgenstein had several agreements too. Both rejected the induction, confirmationism and together accepted realism and the correspondence theory of truth. Wittgenstein and Popper had an interesting relationship with the Vienna Circle. According to Popper, influence of Wittgenstein on the Vienna Circle wasn't right. Popper was a critic of logical positivism and the Vienna Circle. The legendary disagreement between Wittgenstein and Popper had happened at a meeting of Moral Science Club in Cambridge. Wittgenstein allegedly attacked Popper with a poker.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dufek-BP.pdfPlný text práce332,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dufek_Havlik.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
posudek-Dufek.pdfPosudek oponenta práce263,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dufek_Lubos.pdfPrůběh obhajoby práce339,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8804

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.