Název: Role učících v procesu reprodukce vzdělanostních nerovností - případ praktických škol
Další názvy: The Role of Teachers in the Process of Reproduction of Educational Inequalities - The Case of Practical Schools
Autoři: Šmídová, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Štípková, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8892
Klíčová slova: základní školy;praktické školy;selektivita vzdělávacího systému;diferenciace vzdělávacího systému;učitelé;motivace;vliv institucionálního ukotvení
Klíčová slova v dalším jazyce: basic schools;special schools;selectivity of educational system;differentiation of educational system;teachers;motivation;impact of institutionl background
Abstrakt: Diplomová práce byla zaměřena na téma vzdělanostních nerovností v České republice. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem ovlivňuje institucionální zázemí škol motivaci vyučujících na českých základních a praktických školách. Za tímto účelem byla použita kvalitativní metodologie, jejíž součástí byl sběr dat pomocí hloubkových rozhovorů pomocí návodu. Empirická práce rovněž zahrnovala předvýzkum, jehož cílem bylo usnadnění vstupu do zkoumaného prostředí. Výsledkem práce je zjištění, že institucionální zázemí silně ovlivňuje motivaci vyučujících. Nejsilněji působily dva faktory, které se vzájemně ovlivňovaly: vybavenost či možnosti pracovního prostředí a vztahy s vyučovanými žáky a žákynemi.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis was focused on the issue of educational inequalities of Czech Republic. The aim of the thesis was find out, how the institutional background of schools influences the motivation of teachers of Czech basic and special schools. The qualitative methodology was used. It included semi-structured interviews. The empirical phase included preliminary research, which caused the entry into the studied environment easier. The finding of my thesis is that the institutional background influences the motivation of teachers strongly. Two main factors were found: the equipment or possibilities of working place and relationships between teachers and pupils. These factors were strongly interacting.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Smidova Marcela.pdfPlný text práce552,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova_VED .pdfPosudek vedoucího práce106,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
smidova_op.docPosudek oponenta práce53 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Smidova.JPGPrůběh obhajoby práce199,06 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8892

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.