Title: Bajka z pohledu současného recipienta
Other Titles: A fable from the perspective of the current recipient
Authors: Foldová, Alena
Advisor: Kováříková, Alena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9036
Keywords: bajka;Ezop;historie;dotazník;výuka cizího jazyka
Keywords in different language: fable;Aesop;history;questionnaire;foreign language education
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá bajkami, tím jak jsou vnímány současnými čtenáři z různých věkových kategorií. V teoretické části je shrnut pojem "bajka", a krátce nastíněna její historie od antiky až po 20. století. Praktická část je zaměřena na dotazník s všeobecnými otázky a poté následné vyhodnocení a zjištění, jaké znalosti mají recipienti v tomto žánru.
Abstract in different language: This thesis is about fables and about the topic how the fables are perceived by contemporary readers from different age category. The term ?the fable? is summarized in a theoretical part. There is also briefly outline the history of fables from the antiquity to the twentieth century. The first chapter from the practical part is focused on a questionnaire with general questions. After it there is a evaluation of this questionnaire and the detection what knowledge have the recipients in this genre.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Foldova - BP.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
foldova_vp.pdfPosudek vedoucího práce345,22 kBAdobe PDFView/Open
foldova_op.pdfPosudek oponenta práce357,48 kBAdobe PDFView/Open
foldova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce121,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.