Název: Bajka z pohledu současného recipienta
Další názvy: A fable from the perspective of the current recipient
Autoři: Foldová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Kováříková, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9036
Klíčová slova: bajka;Ezop;historie;dotazník;výuka cizího jazyka
Klíčová slova v dalším jazyce: fable;Aesop;history;questionnaire;foreign language education
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá bajkami, tím jak jsou vnímány současnými čtenáři z různých věkových kategorií. V teoretické části je shrnut pojem "bajka", a krátce nastíněna její historie od antiky až po 20. století. Praktická část je zaměřena na dotazník s všeobecnými otázky a poté následné vyhodnocení a zjištění, jaké znalosti mají recipienti v tomto žánru.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is about fables and about the topic how the fables are perceived by contemporary readers from different age category. The term ?the fable? is summarized in a theoretical part. There is also briefly outline the history of fables from the antiquity to the twentieth century. The first chapter from the practical part is focused on a questionnaire with general questions. After it there is a evaluation of this questionnaire and the detection what knowledge have the recipients in this genre.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Foldova - BP.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
foldova_vp.pdfPosudek vedoucího práce345,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
foldova_op.pdfPosudek oponenta práce357,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
foldova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce121,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9036

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.