Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNováková, Jaroslava
dc.contributor.authorKozlíková, Eliška
dc.contributor.refereeMacháčková, Dita
dc.date.accepted2013-08-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:51:03Z
dc.date.available2011-12-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:51:03Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-14
dc.identifier49404
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9361
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá komplexní stylistickou analýzou nápisů na hrobech významných osobností. Představuje vybrané osobnosti a zabývá se také dějinami pohřbívání, vývojem náhrobků a nápisů. Hlavní část práce zkoumá jednotlivé aspekty výstavby nápisů a jejich jazykové prostředky. Charakterizuje jejich styl a uvádí možnosti aplikace náhrobních nápisů do výuky.cs
dc.format120 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnápisy na hrobechcs
dc.subjectvýznamné osobnostics
dc.subjectstylistická analýzacs
dc.subjectkompozice nápisůcs
dc.subjectstyl nápisůcs
dc.subjectjazykové prostředkycs
dc.subjectpohřbívánícs
dc.subjectvývoj náhrobkůcs
dc.subjectvývoj nápisůcs
dc.titleNápisy na hrobech významných osobnostícs
dc.title.alternativeThe inscriptions on the tombs of important personalitiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma work deals with complex stylistic analysis of inscriptions on the tombs of important personalities. The thesis also describes selected personalities and also deals with the history of burials, the development of tombstones and their inscriptions.The main part of this thesis examines aspects of their construction and linguistic devices used in these texts, characterises their style and shows the possibilities of application of inscriptions into teaching.en
dc.subject.translatedinscriptions on tombsen
dc.subject.translatedimportant personalityen
dc.subject.translatedstylistic analysisen
dc.subject.translatedcomposition inscriptionsen
dc.subject.translatedstyle signsen
dc.subject.translatedlanguage resourcesen
dc.subject.translatedburialsen
dc.subject.translateddevelopment of tombstonesen
dc.subject.translateddevelopment of inscriptionsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFView/Open
kozlikova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce43,69 kBAdobe PDFView/Open
kozlikova_machackova.pdfPosudek oponenta práce52,37 kBAdobe PDFView/Open
kozlikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce161,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.