Název: Exegeze gnostických traktátů "Podstata archontů" a "O původu světa"
Další názvy: Exegesis of the Gnostic Tracts "The Hypostasis of the Archons" and "On the Origin of the World"
Autoři: Landová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Funda, Otakar
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9714
Klíčová slova: gnosticismus;gnóze;Nag Hammádí;archonti;bůh;Jaldabaóth;Sabaóth;Nórea;Genesis;rané křesťanství
Klíčová slova v dalším jazyce: gnosticism;gnosis;Nag Hammadi;archons;god;Yaldabaoth;Sabaoth;Norea;Genesis;early christianity
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je exegeze gnostických traktátů "Podstata Archontů" a "O původu světa". Práce je rozdělena na dvě hlavní část. První část je věnována gnosticismu obecně, zatímco druhá část je exegezí uvedených traktátů. Gnóze je duchovní a náboženské hnutí, které ovlivnilo četná starověká náboženství. Náš pohled na gnosticismus byl výrazně přehodnocen po objevení kodexů z Nag Hammádí. Výše uvedené texty jsou součástí právě těchto kodexů.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is ?Exegesis of the Gnostic Tracts ?The Hypostasis of the Archons? and ?On the Origin of the World??. The work is divided into two main parts. One of them is about the Gnosticism in general and gnostic groups. The second part is exegesis of selected tracts. Gnosis is spiritual and religious movement, which ideas influenced many ancient religions. The discussion of Gnosticism changed radically with the discovery of the Nag Hammadi library.?The Hypostasis of the Archons? and ?On the Origin of the World? are texts from Nag Hammadi library.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Exegeze - Landova.pdfPlný text práce8,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek,Funda-Landova.docPosudek vedoucího práce37 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
DP - oponent Neupauer - Landova.docPosudek oponenta práce199,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Landova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce491,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9714

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.