Title: Použití gradientních metod v úlohách na nelineární nejmenší čtverce
Other Titles: Using gradient methods in non-linear least squares problems
Authors: Šimána, Pavel
Advisor: Kopincová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23762
Keywords: nepodmíněná optimalizace;gradientní metody;metody s proměnnou metrikou;nelineární nejmenší čtverce
Keywords in different language: unconstrained optimization;gradient methods;variable metric methods;non-linear least squares
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na nepodmíněnou optimalizaci. V první části jsou popsány klasické gradientní metody a poté metody s proměnnou metrikou. Dále se práce soustředí na problematiku nelineárních nejmenších čtverců a metody, které se těmito úlohami zabývají. Ve třetí části jsou jednotlivé metody testované na kvadratické funkci, populační úloze a také na funkci z finančního prostředí, která se týká oceňování opcí, a následně porovnány.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on unconstrained optimization. The gradient methods and~the variable metric methods are described in the first part. In the second part we study the problems of non-linear least squares. Then we perform some numerical experiments, where we can compare and evaluate several methods. We minimize the quadratic function, the population problem and the function regarding option pricing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Simana.pdfPlný text práce442,14 kBAdobe PDFView/Open
PV-Simana.pdfPosudek vedoucího práce136,89 kBAdobe PDFView/Open
PO_Simana.pdfPosudek oponenta práce184,65 kBAdobe PDFView/Open
P_Simana.pdfPrůběh obhajoby práce33,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.