Title: Využití chromatografie ve výuce chemie
Other Titles: The use of chromatography in chemistry lessons
Authors: Jordánová, Eva
Advisor: Richtr Václav, Doc. Mgr. CSc.
Referee: Kraitr Milan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24266
Keywords: chromatografie;tenkovrstvá chromatografie (tlc);papírová chromatografie;výuka chemie
Keywords in different language: chromatography;thin-layer chromatography (tlc);paper chromatography;chemistry education
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zařazením chromatografie do výuky chemie. Nejprve je zde shrnuta historie a teorie chromatografie. Následuje experimentální část s navrženými pokusy, které mají sloužit jako inspirace učitelům na školách. Tato práce obsahuje: porovnání učebnic zejména z hlediska pokusů, případné modifikace experimentů, doporučení a zhodnocení. Nabízí také experimenty, které se v učebnicích zatím neobjevují a je možné tak rozšířit přípravu budoucích i stávajících učitelů.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the inclusion of chromatography into the chemistry lessons. Firstly there are included chapters on history and theory of chromatography. The experimental part follows with proposed experiments, which shall serve as inspiration for teachers at schools. This thesis consists of: comparation of textbooks, especially in terms of experiments; possible modification of experiments; recommendations and conclusion. It also offers experiments, so far not present in the textbooks and that makes them possible to integrate to the education of future and contemporary teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE Eva Jordanova.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Jordanova_Eva_VDP.pdfPosudek vedoucího práce261,15 kBAdobe PDFView/Open
Jordanova_Eva_ODP.pdfPosudek oponenta práce342,86 kBAdobe PDFView/Open
Jordanova_Eva_DP.pdfPrůběh obhajoby práce190,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.