Časopisy ZČU / UWB Journals

Podkomunity

523 items
383 items
65 items
406 items
13 items
857 items
25 items
261 items
Z
68 items
168 items
103 items

Recent Submissions

Pauly, Jan
Zpráva z nejsmutnějších, úmrtí prof. JUDr. Ignáce Antonína Hrdiny, DrSc.

Knoll, Vilém
Vzpomínka na JUDr. Mgr. Václava Valeše, Ph.D.

Cvrček, František
Vzpomínka na JUDr. Františka Nováka, CSc.

Balík, Stanislav
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. – …letý

Vrba, Vojtěch
Praktikum ke studiu českých a československých právních dějin do roku 1918 + od 1918 do roku 1989