Název: Origami a geometrické konstrukce
Další názvy: Origami and geometric constructions
Autoři: Bárta, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Lávička Miroslav, Doc. RNDr. Ph.D.
Oponent: Hašek Roman, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27424
Klíčová slova: origami;geometrie;eukleidovské konstrukce;automatický důkaz;e-origami systém.
Klíčová slova v dalším jazyce: origami;geometry;euclidean constructions;automated proving;e-origami system.
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá geometrickými konstrukcemi pomocí origami. Jsou demonstrovány a diskutovány typické úlohy, a to jak po stránce geometrické, tak algebraické. Tyto konstrukce srovnáváme zejména s eukleidovskými konstrukcemi a ukazujeme některé výhody tohoto typu konstruování. Část práce se rovněž zaměřuje na vhodné využití CAS matematického software pro modelování konstrukcí origami a pro automatické dokazování. Závěr práce obsahuje návrh tematického celku pro výuku geometrie origami na střední škole.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with the geometric constructions using origami. Typical problems are demonstrated and discussed from the geometric and also algebraic point of view. We compare these constructions mainly with the Euclidean constructions and present advantages of the approach based on the origami principle. A part of the thesis is also devoted to CAS mathematical software which can be suitably used for origami constructions modelling and for automated proving. The last part of the thesis contains a proposal of a thematic unit for origami geometry teaching at high schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Barta.pdfPlný text práce5,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Barta.pdfPosudek vedoucího práce577,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Barta.pdfPosudek oponenta práce920,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_Barta.pdfPrůběh obhajoby práce348,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27424

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.