Title: Origami a geometrické konstrukce
Other Titles: Origami and geometric constructions
Authors: Bárta, Tomáš
Advisor: Lávička Miroslav, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Hašek Roman, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27424
Keywords: origami;geometrie;eukleidovské konstrukce;automatický důkaz;e-origami systém.
Keywords in different language: origami;geometry;euclidean constructions;automated proving;e-origami system.
Abstract: Diplomová práce se zabývá geometrickými konstrukcemi pomocí origami. Jsou demonstrovány a diskutovány typické úlohy, a to jak po stránce geometrické, tak algebraické. Tyto konstrukce srovnáváme zejména s eukleidovskými konstrukcemi a ukazujeme některé výhody tohoto typu konstruování. Část práce se rovněž zaměřuje na vhodné využití CAS matematického software pro modelování konstrukcí origami a pro automatické dokazování. Závěr práce obsahuje návrh tematického celku pro výuku geometrie origami na střední škole.
Abstract in different language: This master thesis deals with the geometric constructions using origami. Typical problems are demonstrated and discussed from the geometric and also algebraic point of view. We compare these constructions mainly with the Euclidean constructions and present advantages of the approach based on the origami principle. A part of the thesis is also devoted to CAS mathematical software which can be suitably used for origami constructions modelling and for automated proving. The last part of the thesis contains a proposal of a thematic unit for origami geometry teaching at high schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Barta.pdfPlný text práce5,15 MBAdobe PDFView/Open
PV_Barta.pdfPosudek vedoucího práce577,41 kBAdobe PDFView/Open
PO_Barta.pdfPosudek oponenta práce920,65 kBAdobe PDFView/Open
P_Barta.pdfPrůběh obhajoby práce348,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.