Název: Jaroslav Rudiš - pokus o portrét
Další názvy: Jaroslav Rudiš - The Attempt to Portrait
Autoři: Nýdlová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Oponent: Novotný Jiří, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28252
Klíčová slova: jaroslav rudiš;spisovatel;románová tvorba;nebe pod berlínem;grandhotel: román nad mraky;konec punku v helsinkách
Klíčová slova v dalším jazyce: jaroslav rudiš;writer;novels;nebe pod berlínem;grandhotel: román nad mraky;konec punku v helsinkách
Abstrakt: Ve své práci představuji současného českého autora Jaroslava Rudiše. Zamšřuji se na jeho románovou tvorbu. Podrobně se věnuji knihám Nebe pod Berlínem, Grandhotel: Román nad mraky a Konec punku v Helsinkách. Každému románu jsem věnovala jednu kapitolu, ve které popisuji příběh, důležité postavy, jazykové prostředky a prostředí, pokud je v knize podstatné. V závěrečné kapitole shrnuji své poznatky ze všech tří knih. První kapitola se zabývá Rudišovým životem a uměleckou kariérou.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work I represent a present Czech writer Jaroslav Rudiš. I pay attention mostly on his novels creation. I focus in detail on Nebe pod Berlínem, Grandhotel: Román nad mraky and Konec punku v Helsinkách. Every novel I dedicate to one chapter, where I describe story, main characters and language means used in the book, when it is important, I describe enviroment too. In last chapter I summarize my knowledge about these books. First chapter is about life and Rudiš´s career.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Jaroslav_Rudis_pokus_o_portret.pdfPlný text práce592 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nydlova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce184,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nydlova_novotny.pdfPosudek oponenta práce43,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nydlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce48,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28252

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.