Title: Jaroslav Rudiš - pokus o portrét
Other Titles: Jaroslav Rudiš - The Attempt to Portrait
Authors: Nýdlová, Eva
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28252
Keywords: jaroslav rudiš;spisovatel;románová tvorba;nebe pod berlínem;grandhotel: román nad mraky;konec punku v helsinkách
Keywords in different language: jaroslav rudiš;writer;novels;nebe pod berlínem;grandhotel: román nad mraky;konec punku v helsinkách
Abstract: Ve své práci představuji současného českého autora Jaroslava Rudiše. Zamšřuji se na jeho románovou tvorbu. Podrobně se věnuji knihám Nebe pod Berlínem, Grandhotel: Román nad mraky a Konec punku v Helsinkách. Každému románu jsem věnovala jednu kapitolu, ve které popisuji příběh, důležité postavy, jazykové prostředky a prostředí, pokud je v knize podstatné. V závěrečné kapitole shrnuji své poznatky ze všech tří knih. První kapitola se zabývá Rudišovým životem a uměleckou kariérou.
Abstract in different language: In my work I represent a present Czech writer Jaroslav Rudiš. I pay attention mostly on his novels creation. I focus in detail on Nebe pod Berlínem, Grandhotel: Román nad mraky and Konec punku v Helsinkách. Every novel I dedicate to one chapter, where I describe story, main characters and language means used in the book, when it is important, I describe enviroment too. In last chapter I summarize my knowledge about these books. First chapter is about life and Rudiš´s career.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jaroslav_Rudis_pokus_o_portret.pdfPlný text práce592 kBAdobe PDFView/Open
nydlova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce184,6 kBAdobe PDFView/Open
nydlova_novotny.pdfPosudek oponenta práce43,29 kBAdobe PDFView/Open
nydlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce48,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.