Title: Návrh technologie demontáže nábojnic pro účel recyklace
Other Titles: Development of technology for hunting cartridges disassembling
Authors: Dziamidau, Vitali
Advisor: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Motl Leoš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28645
Keywords: demontáž;lovecká nábojnice;recyklace;technologický návrh;automatizace;vačkový mechanismus;párové srovnávání
Keywords in different language: disassembly;hunting cartridge;recycling;technological design;automation;cam mechanism;pair comparison
Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na technologickýém aspektu vyřešení problému recyklace použitých nábojnic. V rámci této práce byla navržena dvě technologická řešení pro automatizaci procesu demontáže plastové a mosazné části nábojnic. Jedním z hlavních požadavků na rozvoj technologie demontáže bylo uplatnění handicapovaných lidí při tomto procesu a zároveň řešení ekologického problému. Hlavními přínosy práce je výzkum vlastností nábojnic, výzkum četnosti výskytu různých typů, zdůvodnění řešitelnosti problému recyklace nábojnic a návrh jeho řešení.
Abstract in different language: Bachelor's thesis is aimed at technological aspect of recycling of used hunting cartridges. Within this work there were proposed two technological solutions for the automation of the disassembly plastic and brass parts of cartridges. One of the most important requirement for the development of the technology was the application of the disabled people during the disassembly process and solution of the ecological problem as well. The benefits of this work are research of cartridges' properties, research of frequency of application of different types of cartridges, evidence that this problem can be solved using the automation processes, and proposal of variants of the solution of disassembly process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Dziamidau.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Dziamidau.PDFPosudek vedoucího práce246,44 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek - BP Dziamidau.PDFPosudek oponenta práce515,19 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Dziamidau.PDFPrůběh obhajoby práce204,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.