Název: Zdravý životní styl u studentů vysoké školy
Další názvy: Healthy lifestyle at college students
Autoři: Čapský, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Oponent: Klimtová Václava, Mgr.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32991
Klíčová slova: zdravý životní styl;strava;kouření;pitný režim;pohybová aktivita;alkohol;drogy;stres;odpočinek;civilizační nemoci.
Klíčová slova v dalším jazyce: healthy lifestyle;diet;smoking;water intake;physical activity;alcohol;drugs;stress;relaxation;lifestyle disease.
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá pohledem na životní styl studentů během jejich studia na vysoké škole. Práce se zaměřuje na seznámení s pozitivními, tak i negativními determinanty působící na naše zdraví. Dále zahrnuje důsledky nezdravého životního stylu během průběhu studia v podobě zdravotních komplikací nebo civilizačních nemocí, které mohou potkat každého z nás a ovlivnit způsob našeho života. Výzkumná část se vztahuje k rozdílům životního stylu mezi jednotlivými obory na různých fakultách Západočeské univerzity v Plzni, která zkoumá zásadní oblasti životního stylu v podobě stravovacích návyků, pitného režimu, odpočinku, pohybové aktivity, kouření, konzumace alkoholu a stresu. Závěr diplomové práce obsahuje vyhodnocení dat empirické části, závěrečné shrnutí a použité zdroje.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis takes a view on student's lifestyle during their studies at the university. The thesis focuses on familiarization with the positive and negative determinants influencing our health. Then it includes the impacts of unhealthy lifestyle during our university studies in a form of health complications or lifestyle diseases, which can happen to each of us and influence the way we live. The research part relates to the differences between the branches of study at the different faculties of the University of West Bohemia. It examines fundamental lifestyle areas diets, water intakes, relaxation, physical activities, smoking, alcohol consumption and stress. The thesis conclusion contains evaluation of the data from the empirical part, final summary and resources.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE - Capsky Jakub.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Capsky-oponent.pdfPosudek oponenta práce247,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Capsky-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce71,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Capsky-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce18,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32991

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.