Title: Zdravý životní styl u studentů vysoké školy
Other Titles: Healthy lifestyle at college students
Authors: Čapský, Jakub
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Klimtová Václava, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32991
Keywords: zdravý životní styl;strava;kouření;pitný režim;pohybová aktivita;alkohol;drogy;stres;odpočinek;civilizační nemoci.
Keywords in different language: healthy lifestyle;diet;smoking;water intake;physical activity;alcohol;drugs;stress;relaxation;lifestyle disease.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá pohledem na životní styl studentů během jejich studia na vysoké škole. Práce se zaměřuje na seznámení s pozitivními, tak i negativními determinanty působící na naše zdraví. Dále zahrnuje důsledky nezdravého životního stylu během průběhu studia v podobě zdravotních komplikací nebo civilizačních nemocí, které mohou potkat každého z nás a ovlivnit způsob našeho života. Výzkumná část se vztahuje k rozdílům životního stylu mezi jednotlivými obory na různých fakultách Západočeské univerzity v Plzni, která zkoumá zásadní oblasti životního stylu v podobě stravovacích návyků, pitného režimu, odpočinku, pohybové aktivity, kouření, konzumace alkoholu a stresu. Závěr diplomové práce obsahuje vyhodnocení dat empirické části, závěrečné shrnutí a použité zdroje.
Abstract in different language: This diploma thesis takes a view on student's lifestyle during their studies at the university. The thesis focuses on familiarization with the positive and negative determinants influencing our health. Then it includes the impacts of unhealthy lifestyle during our university studies in a form of health complications or lifestyle diseases, which can happen to each of us and influence the way we live. The research part relates to the differences between the branches of study at the different faculties of the University of West Bohemia. It examines fundamental lifestyle areas diets, water intakes, relaxation, physical activities, smoking, alcohol consumption and stress. The thesis conclusion contains evaluation of the data from the empirical part, final summary and resources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Capsky Jakub.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Capsky-oponent.pdfPosudek oponenta práce247,59 kBAdobe PDFView/Open
Capsky-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce71,17 kBAdobe PDFView/Open
Capsky-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce18,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.