Title: Zastoupení
Other Titles: The representation
Authors: Mikešková, Aneta
Advisor: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Bányaiová Alena, JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33377
Keywords: zastoupení;zástupce;plná moc;opatrovnictví
Keywords in different language: representation;representative;power of attorney;guardianship
Abstract: Diplomová práce na téma zastoupení se snaží čtenářům poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku, se kterou se v praxi běžně setkáváme. Je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola definuje pojem zastoupení a věnuje se všeobecným podmínkám, které jsou společné pro všechny druhy zastoupení. Druhá kapitola se zabývá smluvním zastoupením a prokuře. Třetí kapitola popisuje zastoupení zákonné a poslední čtvrtá kapitola svou pozornost věnuje opatrovnictví.
Abstract in different language: This master thesis on the topic of representation is trying to provide readers with a comprehensive view of what they normally encounter in practice. It is divided into four chapters. The first chapter defines a term representation and deals with the general conditions, which are common to all types of representation. The second chapter deals with contractual representation and corporate representation. The third chapter describes legal representation and last chapter pays attention to the guardianship.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aneta-Mikeskova_Diplomova-prace-2018_Zastoupeni.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Mikeskova.pdfPosudek oponenta práce187,68 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Mikeskova.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Mikeskova.pdfPrůběh obhajoby práce307,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.