Title: Marketingová analýza firmy STAMAT Plzeň spol. s r.o.
Other Titles: Marketing Analysis of the Company STAMAT Plzeň Ltd.
Authors: Pivoňková, Hana
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3539
Keywords: marketing;marketingová strategie;internetový marketing
Keywords in different language: marketing;marketing analysis;internet marketing
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na marketingovou analýzu firmy STAMAT Plzeň spol. s r.o zpracovávanou z důvodu dlouhodobé absence jejího marketingového řízení. V práci jsou nejdříve uvedeny teoretické základy pro formulování marketingové strategie následované základními informacemi o společnosti. Cílem práce je na základě vybraných analýz podniku vybrat optimální marketingovou strategii. Toho je dosaženo vypracováním finanční analýzy, analýzy mikroprostředí, makroprostředí a hodnocením internetového konkurenčního prostředí a marketingového mixu. Výsledky veškerého zkoumání jsou použity pro výběr vhodné strategie pomocí metod vycházejících ze SWOT analýzy. V závěru práce jsou navržena vhodná opatření vedoucí k dosažení této strategie.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis focuses on the marketing anylysis of the company STAMAT Plzeň ltd. The reason of working up this thesis is long-lasting absence of marketing management. Initially, theoretical basis for forming the marketing strategy is given, followed by basic informations concerning the company. The aim of the work is to choose the optimal marketing strategy on the grounds of selected analyses, by working of financial analysis, macroanalysis, analysis of micro-environment, by evaluating of internet competitive environment and marketing mix. The outcomes of all research are used for the choice of suitable strategy by the methods flowing from SWOT analysis. In the end of the work, there were given several recommendations leading to achieve the strategy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Pivonkova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Pivonkova pv.pdfPosudek vedoucího práce579,39 kBAdobe PDFView/Open
Pivonkova po.pdfPosudek oponenta práce608,91 kBAdobe PDFView/Open
Pivonkova.PDFPrůběh obhajoby práce113,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.