Title: Analýza požadavků v aplikaci PlzniTo a optimalizace jejich řešení
Other Titles: Requirements analysis of PlzniTo application and optimization of its solutions
Authors: Bošková, Markéta
Advisor: Klečková Jana, Doc. Dr. Ing.
Referee: Brada Přemysl, Doc. Ing. MSc., Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37405
Keywords: datová analýza;egovernment;business intelligence;prostorová analýza dat
Keywords in different language: data analysis;egovernment;business intelligence;spatial data analysis
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou aplikace PlzniTo, efektivitou zpracovávání zasílaných požadavků a návrhem optimalizace jejich řešení i poskytované služby. Vysvětluje základní pojmy související s elektronizací veřejné správy a propojení s Business Intelligence. Poté následuje analýza vstupních kanálů aplikace a upozornění na jejich problémy a funkční nedostatky. Část práce je věnována zpracování dat z aplikace, což zahrnuje jejich prozkoumání, předzpracování a samotné analýzy. Součástí je také analýza efektivity řešení požadavků ze strany Kontaktního centra i odpovědných řešitelů. Poslední část práce obsahuje návrh optimalizace poskytované služby a návrh kontrolní sestavy pro vedení organizace.
Abstract in different language: This thesis is focused on requirements analysis of PlzniTo application and optimization of its solutions and provided service. It explains basic concepts related to electronic government and connection with Business Intelligence. This is followed by an analysis of the application's input channels, including list of found problems and functional defects. Part of the thesis is dedicated to data exploration, data preprocessing and analysis. Thesis also includes analysis of solution efficiency from the perspective of Contact center and the responsible solvers. The last part of this thesis contains suggestions for optimization of provided service and control report for management of the organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boskova_Marketa_DP_2019.pdfPlný text práce9,84 MBAdobe PDFView/Open
A17N0044Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce696,6 kBAdobe PDFView/Open
A17N0044Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce444,84 kBAdobe PDFView/Open
A17N0044Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce200,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.