Title: Jídlo a sociální identita
Other Titles: Food and Identity
Authors: Cibulková, Simona
Advisor: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Referee: Fatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37841
Keywords: jídlo;identita;paměť;společnost;vzpomínky;studenti;domov;tradice;gender;sbližování
Keywords in different language: food;identity;society;memories;students;home;tradition;gender
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi identitou a tématikou jídla. Soustředí se na to, jakou úlohu hraje jídlo v životech respondentů či jakou může mít jídlo souvislost se vzpomínkami na jejich minulé zážitky. Stěžejní tématikou práce je koncept paměti ve spojitosti s jídlem. Hlavní metodou této práce je rozhovor, doplňující metodou zúčastněné pozorování. Respondenty jsou studenti Západočeské Univerzity v Plzni a University of Kent ve Velké Británii.
Abstract in different language: This thesis describes the topic of food in relation to the identity of students of the University of West Bohemia and the University of Kent. It discusses what role a common meal can play in their life or how food can be associated with memories of their past experiences. The major topic of the thesis is the concept of memory in connection with food. The main method of this thesis is an interview and a complementary method is participant observation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace - Simona Cibulkova.pdfPlný text práce769,92 kBAdobe PDFView/Open
Cibulkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce963,54 kBAdobe PDFView/Open
Cibulkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce965,39 kBAdobe PDFView/Open
Cibulkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce353,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.