Název: Optimalizace výrobního procesu
Další názvy: Optimization of the production process
Autoři: Houlík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Řeřicha, Tomáš
Oponent: Soukup, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7478
Klíčová slova: optimalizace;výroba;proces;zákazník;dodavatel;produkt;MRP;MRP II;ERP;OPT;JIT;štíhlá výroba;štíhlé pracoviště;Kaizen;5s
Klíčová slova v dalším jazyce: optimization;production;process;supplier;customer;product;MRP;MRP II;ERP;OPT;JIT;lean manufacturing;lean layout;Kaizen;5s
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci výrobního procesu. V první části jsou teoreticky popsány metody a zásady pro řízení podnikových procesů. V části druhé je pak od přijetí objednávky až po samotnou expedici popsán a zmapován průběh výrobní zakázky přípravku pro střední díl karoserie autobusu NCR ve společnosti MBtech Bohemia s.r.o. v Plzni. Na závěr se práce zabývá možnými návrhy optimalizace této zakázky.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented diploma thesis is focused on the optimization of the production process. The first part of the diploma thesis describes the theoretical methods and principles for the management of the business processes. The second part of the thesis describes and maps the course of the production contract of an equipment from receipt of the order to the expedition for the middle part of the NCR bus body in the company MBtech Bohemia ltd in Pilsen. Conclusion covers the possible suggestions of optimization of this contract.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Jan Houlik.pdfPlný text práce4,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053654_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce364,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053654_oponent.pdfPosudek oponenta práce487,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053654_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7478

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.