Název: Vlastnictví vod, vodních toků, vodních děl a jeho ochrana
Další názvy: The Ownership of Water, Watercourses,Water Structures ind its protection
Autoři: Rakouš, David
Vedoucí práce/školitel: Šíma, Alexander
Oponent: Psutka, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8022
Klíčová slova: Voda;vodní tok;vodní dílo;vlastnictví;ochrana vlastnictví;rybník;užívání vod;vodní zákon
Klíčová slova v dalším jazyce: Water;watercourses;water structures;ownership;ownership of water;water usage;ponds
Abstrakt: Práce se zabývá vlatnictvím vody. Taktéž vlastnictvím vodních toků a vodních děl. Krátce též pojednává o historickém vývoji vodního práva u nás. Nastiňuje problematiku vlastnictví a jeho ochrany. Věnuje se rozdělení vod podle vodního zákona a druhům uřívání vod.Zaměřuje se na problematiku vlastnických práv k rybníku, k níž uvádí judikaturu Nejvššího soudu a Ústavního soudu.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this master's thesis is ?Ownership Waters, Watercourses, Water Structures and its Protection. The Autor delas with ownership in general and its Protection. He aslo mentions the historical view of the water law, types of water and water usage. The thesis focuses on ownership of water, water structures and watercourses. It also deals with the pond as a subject of the ownership. It includes important judgements of the Supreme Court of Czech republic and Constitutional Court of Czech republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPO) / Theses (DLC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMKA-tisk.pdfPlný text práce710,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Rakous.pdfPosudek vedoucího práce619,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Rakous.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Rakous.pdfPrůběh obhajoby práce385,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8022

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.