Title: Láska a nenávist
Other Titles: Love and hate
Authors: Lukešová, Nikola
Advisor: Murgaš, Jaromír
Referee: Hanzelínová, Lada
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8819
Keywords: láska;nenávist;závislost;žárlivost;druhy lásky;determinace;archetyp anima;archetyp animus;manželství;archetyp stínu
Keywords in different language: love;hate;addiction;jealousy;types of love;determination;archetype of animus;marriage;archetype of shadow
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o výkladu lásky a nenávisti, zejména na základě dvou významných psychologů Ericha Fromma a Carla Gustava Junga. V úvodu je popsána obecná charakteristika lásky a nenávisti pomocí literatury Petera Laustera či M. Scott Pecka.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis deals with the interpretation of love and hate, especially on the basis of two important psychologists Erich Fromm and Carl Gustav Jung. The introduction describes the general characteristics of love and hate from literature by Peter Lauster or M. Scott Peck.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_lukesovaPlný text práce898,66 kBUnknownView/Open
BP_LukesovaN_Murgas.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
BP_LukesovaN_Hanzelinova.rtfPosudek oponenta práce48,86 kBRTFView/Open
Lukesova_Nikola.pdfPrůběh obhajoby práce460,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.