Title: Nápisy na hrobech významných osobností
Other Titles: The inscriptions on the tombs of important personalities
Authors: Kozlíková, Eliška
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Macháčková, Dita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9361
Keywords: nápisy na hrobech;významné osobnosti;stylistická analýza;kompozice nápisů;styl nápisů;jazykové prostředky;pohřbívání;vývoj náhrobků;vývoj nápisů
Keywords in different language: inscriptions on tombs;important personality;stylistic analysis;composition inscriptions;style signs;language resources;burials;development of tombstones;development of inscriptions
Abstract: Diplomová práce se zabývá komplexní stylistickou analýzou nápisů na hrobech významných osobností. Představuje vybrané osobnosti a zabývá se také dějinami pohřbívání, vývojem náhrobků a nápisů. Hlavní část práce zkoumá jednotlivé aspekty výstavby nápisů a jejich jazykové prostředky. Charakterizuje jejich styl a uvádí možnosti aplikace náhrobních nápisů do výuky.
Abstract in different language: This diploma work deals with complex stylistic analysis of inscriptions on the tombs of important personalities. The thesis also describes selected personalities and also deals with the history of burials, the development of tombstones and their inscriptions.The main part of this thesis examines aspects of their construction and linguistic devices used in these texts, characterises their style and shows the possibilities of application of inscriptions into teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFView/Open
kozlikova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce43,69 kBAdobe PDFView/Open
kozlikova_machackova.pdfPosudek oponenta práce52,37 kBAdobe PDFView/Open
kozlikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce161,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.