Název: Kultura kulovitých amfor v oblasti Polska
Další názvy: Globular amphora culture in Poland
Autoři: Plíšková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Menšík, Petr
Oponent: Turek, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9580
Klíčová slova: kultura kulovitých amfor;Polsko;neolit;pohřební ritus;osídlení;hospodářství
Klíčová slova v dalším jazyce: globular amphorae culture;Poland;neolithic;burial rite;settlement;economy
Abstrakt: Práce si klade za cíl charakterizovat kulturu kulovitých amfor v oblasti dnešního Polska. Jednotlivé části práce se věnují historii bádání, geografickému rozšíření v rámci Evropy, chronologii, osídlení, hospodářství, atd. Rozsáhlá část je věnována pohřebnímu ritu a společnosti, na jejichž základě byl vytvořen teoretický model, který se snaží práci potvrdit nebo vyvrátit. Pozornost se také věnuje stavu poznání a podobě kultury kulovitých amfor na území Moravy a Slezska.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the work is characterizing the Globular Amphorae Culture in the area of Poland. Individual parts of the work pursue history of research, geographic expansion in Europe, chronology, settlement, economy, etc. Large part of the work is given to the burial rite and society. Based on these, theoretical model was created, which is trying to prove or disprove this study. Attention is also devoted to state of knowledge and form of Globular Amphorae Culture in area of Moravia and Silesia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace - Lucie Pliskova 2013.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pliskova_Mensik-VP.pdfPosudek vedoucího práce105,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pliskova_Turek_OP.pdfPosudek oponenta práce679,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pliskova.pdfPrůběh obhajoby práce162,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9580

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.