Title: Kultura kulovitých amfor v oblasti Polska
Other Titles: Globular amphora culture in Poland
Authors: Plíšková, Lucie
Advisor: Menšík, Petr
Referee: Turek, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9580
Keywords: kultura kulovitých amfor;Polsko;neolit;pohřební ritus;osídlení;hospodářství
Keywords in different language: globular amphorae culture;Poland;neolithic;burial rite;settlement;economy
Abstract: Práce si klade za cíl charakterizovat kulturu kulovitých amfor v oblasti dnešního Polska. Jednotlivé části práce se věnují historii bádání, geografickému rozšíření v rámci Evropy, chronologii, osídlení, hospodářství, atd. Rozsáhlá část je věnována pohřebnímu ritu a společnosti, na jejichž základě byl vytvořen teoretický model, který se snaží práci potvrdit nebo vyvrátit. Pozornost se také věnuje stavu poznání a podobě kultury kulovitých amfor na území Moravy a Slezska.
Abstract in different language: The aim of the work is characterizing the Globular Amphorae Culture in the area of Poland. Individual parts of the work pursue history of research, geographic expansion in Europe, chronology, settlement, economy, etc. Large part of the work is given to the burial rite and society. Based on these, theoretical model was created, which is trying to prove or disprove this study. Attention is also devoted to state of knowledge and form of Globular Amphorae Culture in area of Moravia and Silesia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace - Lucie Pliskova 2013.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
Pliskova_Mensik-VP.pdfPosudek vedoucího práce105,77 kBAdobe PDFView/Open
Pliskova_Turek_OP.pdfPosudek oponenta práce679,52 kBAdobe PDFView/Open
Pliskova.pdfPrůběh obhajoby práce162,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.