Diplomové práce / Theses (KHK) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 116
Lerchová, Barbora
Heterogenita třídy a její vliv na výuku hudební výchovy na 1. stupni ZŠ

The diploma thesis describes the attitudes of society and education towards human diversity in different historical epochs up to the present, focuses on the field of music eduation in the Czech territory and follows the work of music teachers in heterogeneous classrooms. This ...

Vejvodová, Monika
Písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře jako motivační prvek

The theoretical part of the diploma thesis deals with the topic of motivation, interdisciplinary relationships, motivation to learn, life and work of both authors Z. Svěrák, J. Uhlíř. In the practical part, there are methodically prepared preparations for teaching for the first 5 g...

Hradecký, Hynek
Etnomuzikolog, publicista, skladatel a pedagog Vladimír Baier a jeho odkaz chodskému folkloru

The diploma thesis maps the life and work of ethnomusicologist, publicist, composer, teacher, bagpiper, musical instrument maker and folk song performer Vladimír Baier. The thesis also includes an overview of the most famous bagpipers active in Chodsko, who influenced his work and ...

Tomášková, Radka
K práci s hlasem u hlasového profesionála

This thesis at hand deals at first with the subject of anatomy and physiology of the vocal system, voice defects and disorders, voice education and hygiene among (future) educational staff. In the end it recommends the implementation of voice education among compulsory subjects at&...

Pivoňková, Eva
Seznámení žáků s operou ve 3. ročníku základní školy

The aim of the diploma thesis is to develop your own proposal of methodological procedures for working with examples from three operas. The theoretical part defines opera, its musical and dramatic components, some composers of opera and children's opera. Furthermore, the Framework&...

Sokolová, Andrea
Projektové vyučování v hudební výchově na 1. stupni ZŠ Poběžovice

The diploma thesis describes the issue of project teaching in music education at the 1st stage at the Poběžovice Primary School. It describes the historical development not only in the Czech Republic, basic terminology, types of projects, the procedure for their creation, the pros&...

Skuhrovcová, Karolína
K práci s hlasem u hlasového profesionála

The topic of this diploma thesis is to determine how voice professionals manage working with a voice. The main point of this thesis was to introduce several options of working with the voice as a voice professional as well as outline major chapters from the field of&...

Chu, Quang Hieu
Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výuce hudební výchovy na gymnáziu

This diploma thesis is devoted to music therapy and its use in education in the form of musical activities and games. The first chapter of the theoretical part describes music and its effects on human. The second chapter defines music psychology and music therapy, this pa...

Matoušová, Kateřina
Housle zpívají a vyprávějí - hudebně výchovný pořad pro žáky 1. stupně ZŠ

The diploma thesis is focused on violin and educational programs. The theoretical part deals with the history of the violin, the design and playing of this instrument and famous violinists. Furthermore, it considers music programs and educational concerts, their organizers Leonard Bernstein&...

Kleinová, Ivana
Možnosti využití písní hudebního skladatele a pedagoga Pavla Jurkoviče v hudební výchově na 1. stupni ZŠ

The diploma thesis deals with possibilities of using songs created by composer and music teacher Pavel Jurkovič during music lessons at primary school. The first part of the thesis focuses on the introduction of Pavel Jurkovič as a musician, populariser of folk music and parti...

Pytlová, Martina
Specifika předmětu hudební výchova na 1. stupni ZŠ ve srovnání s ostatními předměty

This thesis is about the specifics of music education in comparison with other subjects at the 1st stage of primary school. The thesis is divided into two parts. The first part is dedicated to the characteristics of music education and other subjects, universal didactic...

Šedivá, Markéta
Písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře v hudební výchově na 1. stupni

Presented diploma thesis deals with the songs from the author duo Zdeněk Svěrák and Jaroslav Uhlíř and its use during music lessons at the primary school. The work contains the concept of music education according to the guidelines of the framework education program for elemen...

Bradáčová, Renata
Výuka hudební výchovy na 1. stupni základní školy z hlediska aktivizace žáků

The thesis deals with the possibilities of activating pupils in teaching music education. The work contains a theoretical and practical part. The theoretical part defines the individual elements that affect the activation of pupils, the basis of the current concept of music education&#x...

Oppová, Daniela
Hudebně výchovné náměty pro vánoční besídku na 1. stupni základní školy

The diploma thesis Suggestions on musical education for Christmas performance in primary school is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part I deal with extra-curricular and extra-classes music lessons, then musical development of children in the primary school, u...

Škrdlová, Ivana
Práce s poslechovými skladbami na 1. stupni ZŠ

The diploma thesis deals with listening compositions and the possibilities of working with them at the 1st stage of elementary school. The theoretical part contains the outputs of listening activities with a focus on listening compositions from curricular documents. It characterizes listenin...

Jankovská, Iva
Hlasová výchova a zpěv jako prostředek rozvoje řečových dovedností

I have written this thesis to elaborate the problems of vocal education and singing in the contemporary education system. The speech development is very important for fulfilling the key competences of this subject.

Vanáč, Martin
Křesťanská populární hudba v Čechách

This diploma thesis deals with christian popular music in Czech Republic. It focuses on the development of christian popular music in the Czech Republic and presents the most important Czech christian bands and artists. In this thesis is created a model lesson of music educati...

Schmid, Daniel
Současný stav zvukové techniky pro využití na základních uměleckých školách

The title of my thesis is The Present possibilities of sound systems used in elementary art schools. The main aim of this thesis is to describe correct use of sound systems in elementary art schools and other types of schools as well. This thesis is divided into ...

Cuchá, Barbora
Vybrané skladby Wolfganga Amadea Mozarta v přímé reprodukci v hodinách hudební výchovy na prvním stupni základní školy.

The diploma thesis is about the work of W. A. Mozart and the use of his musical compositions for listening in music lessons at primary school. Two compositions are selected from the textbooks - A Little Night Music and Variations in C major and worked with in th...

Trkovská, Adéla
Výuka intonace na 2. stupni základní školy

The thesis theme concerns intonation at the second grade of primary schools. The first part of the thesis is theoretical and focuses on the development of the intonation methodology. There is also part about the concept of intonation in the Framework educational programme and ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 116