Název: Náhrada nemajetkové újmy dle NOZ
Další názvy: Compensation for non-material damages by the new civil code
Autoři: Jiříčková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Hradec Milan, Mgr. Dr.
Oponent: Spurný Radek, JUDr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23970
Klíčová slova: nemajetková újma;nový občanský zákoník;přirozená práva;bolestné;zadostiučinění;promlčení
Klíčová slova v dalším jazyce: non-material damages;new civil code;natural rights;smart money;satisfaction;extinctive prescription
Abstrakt: Tato práce se zabývá detailním popisem nemajetkové újmy od počátků její úpravy až po její současnou podobu v NOZ. Největší pozornost je věnována nemajetkové újmě na přirozených právech a na to navazující nemajetkové újmě na životě a zdraví. Za velice zajímavé považuji i určování zadostiučinění. Meritem celé práce bylo poskytnout komplexní obraz o úpravě nemajetkové újmy a upozornit na řadu podstatných změn, které nastaly s příchodem NOZ.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with detail description non-material damages since beginning legislation to present legislation in new civil code. The greatest thoughtfulness is given non-material damages of natural rights and to this follows up non-material damages of injury to health and kill. I consider that selection of satisfaction is very interesting too. The merit of this thesis was provide complex description of legislation non-material damages and point out a several important changes, which new code civil brings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Nahrada nemajetkove ujmy dle NOZ-Ivana Jirickova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Jirickova.pdfPosudek oponenta práce921,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Jirickova.pdfPosudek vedoucího práce840,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Jirickova.pdfPrůběh obhajoby práce303,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23970

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.