Title: Náhrada nemajetkové újmy dle NOZ
Other Titles: Compensation for non-material damages by the new civil code
Authors: Jiříčková, Ivana
Advisor: Hradec Milan, Mgr. Dr.
Referee: Spurný Radek, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23970
Keywords: nemajetková újma;nový občanský zákoník;přirozená práva;bolestné;zadostiučinění;promlčení
Keywords in different language: non-material damages;new civil code;natural rights;smart money;satisfaction;extinctive prescription
Abstract: Tato práce se zabývá detailním popisem nemajetkové újmy od počátků její úpravy až po její současnou podobu v NOZ. Největší pozornost je věnována nemajetkové újmě na přirozených právech a na to navazující nemajetkové újmě na životě a zdraví. Za velice zajímavé považuji i určování zadostiučinění. Meritem celé práce bylo poskytnout komplexní obraz o úpravě nemajetkové újmy a upozornit na řadu podstatných změn, které nastaly s příchodem NOZ.
Abstract in different language: This thesis deals with detail description non-material damages since beginning legislation to present legislation in new civil code. The greatest thoughtfulness is given non-material damages of natural rights and to this follows up non-material damages of injury to health and kill. I consider that selection of satisfaction is very interesting too. The merit of this thesis was provide complex description of legislation non-material damages and point out a several important changes, which new code civil brings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Nahrada nemajetkove ujmy dle NOZ-Ivana Jirickova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Jirickova.pdfPosudek oponenta práce921,54 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Jirickova.pdfPosudek vedoucího práce840,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Jirickova.pdfPrůběh obhajoby práce303,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.