Název: Věcná břemena - porovnání právní úpravy dle z. č. 40/1964 Sb. a z. č. 89/2012 Sb.
Další názvy: Easements - comparison of legislation act 40/1964 Sb. and act 89/2012 Sb
Autoři: Turek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Spurná Kristýna, JUDr.
Oponent: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23980
Klíčová slova: věcná břemena;služebnosti;reálná břemena;vznik a zánik služebností;vznik a zánik reálných břemen;pozemkové služebnosti;osobní služebnosti;dělení služebností;obsah a rozsah věcných břemen
Klíčová slova v dalším jazyce: easements;civil code;servitudes;ladn servitudes;personal servitudes;real easements;creation of easements;termination of easements
Abstrakt: V této práci dochází ke srovnání dvou právních úprav, konkrétně nového zákoníku 89/2012 Sb. a občanského zákoníku 40/1964 Sb. Tato práce vymezuje pojem věcných břemen, jejich historický vývoj a následně pak rozebírá vznik, zánik obsah a rozsah služebností a reálných. Podrobněji se zaměřuje na druhy pozemkových a osobních služebností.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work we compare two legislations, concretely the new Civil Code Act 89/2012 Sb. and Civil Code Act 40/1964 Sb. This work delimits the term easements, their historical development and after analyses the appearances, disappearances, content and range of servitudes and real easements. It deals in detail with the types of land and personal easements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Turek.pdfPlný text práce713,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Turek 2.pdfPosudek vedoucího práce968,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Turek 2.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Turek 2.pdfPrůběh obhajoby práce293,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23980

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.