Články / Articles (KHI) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 154
Fritzová, Marie , Váně, Jan , Kalvas, František
Výzkum rozvoje klíčových kompetencí souvisejících s požadavky čtvrté průmyslové revoluce u vysokoškolských studentů na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

The present study focuses on the phenomenon called Industry 4.0 and on research conducted at the University of West Bohemia in Pilsen, which assesses the readiness of students of the Faculty of Education to function in the so-called Society 4.0. The main research question of&#...

Řeháček, Karel
Němečtí antifašisté na Karlovarsku v letech 1938–1948

The article deals with the issue of anti-fascist-minded Germans in the years 1938-1948 in the Karlovy Vary region and describes their fates before the occupation, during and after the war.

Řeháček, Karel
Karlovarská lázeňská oblast v roce jedna. První československá lázeňská sezóna na Karlovarsku (1919–1920)

The article deals with the issue of West Bohemian spas in the first period after the establishment of Czechoslovakia and the preparation and course of the first post-war spa season.

Řeháček, Karel
Jaroslav Václav Vacek – tepelský premonstrát ve službách českého národa

The article deals with the fate of Teplá Premonstratensian, librarian, musician and important cultural personality of the Pilsen region.

Kilián, Jan
Německy psaná měšťanská historiografie českého severu a severozápadu za třicetileté války

The article addresses burgher historiographical production written in German in the towns of north and northwest Bohemia during the Thirty Years’ War or shortly afterwards, including reflections on military events. The work specifically analyses the chronicles and memoirs of Michel Stüeler o...

Hlaváček, Petr
Ein Höhepunkt der böhmischen Reformation? Die Christen und die Erneuerung der tschechischen Staatlichkeit im Jahre 1918

Morávková, Naděžda
Vydařený internacionální počin – Kongres českých polonistických studií 2019

Morávková, Naděžda
ŠVAŘÍČKOVÁ‑SLABÁKOVÁ, Radmila – SOBOTKOVÁ, Irena. Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění. Praha: Stanislav Juhaňák –Triton, 2018. 318 s. ISBN 978-80-7553-638-9.

Morávková, Naděžda
ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila – SOBOTKOVÁ, Irena – FILIPOWICZ, Marcin – ZACHOVÁ, Alena – KOHOUTOVÁ, Jitka – PETRŮ, Marek. I rodina má svou paměť: Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu. Praha: NLN, 2018. 244 s. ISBN 978-80-742-2584-0.

Švec, Radek
Sonda do duší černých baronů, aneb pomocné technické prapory ve vzpomínkách pamětníků

Kumpera, Jan
„Intimní krajina“. Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860-1890. Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, 10. října 2018 – 27. ledna 2019

Kumpera, Jan
„Množství moudrých je spásou světa“ (J. A. K.) Migration, Emigration, Exile and Cultural Transfers. People, Confessions and Ideas on the move. 31.st international comeniological colloquium (31. mezinárodní komeniologické kolokvium. Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery – Lidé, konfese a ideje v pohybu). Uherský Brod, 10.–11. 10. 2018.

Kilián, Jan
Mezinárodní konference Třicetiletá válka v českých zemích. Doba. Události. Lidé. Kultura, Plzeň, 14.–16. listopadu 2018.

Morávková, Naděžda
Karel ŘEHÁČEK, Václav Čepelák a zajištění chebského archivu na jaře 1945, in: Západočeské archivy 9, 2018, s. 135–141.

Fritzová, Marie
Petr HLAVÁČEK – Pavel KOTAU, Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu, Univerzita Karlova, Praha 2016, 144 s.

Morávková, Naděžda
doc. PhDr. Jaroslav Toms, CSc. (29. června 1933, Praha – 27. dubna 2018, Plzeň)

Kilián, Jan
Konference Dyplomacja i wojskowość w dobie wojny trzydziestoletniej (1618–1648), 23. – 14. května 2018, Szczecin

Kilián, Jan
Konference Čáslav 1618. Počátek české války, 16. května 2018, Čáslav

Kilián, Jan
Sympózium Vor 400 Jahren: Der Dreiβigjährige Krieg, Vídeň 27. a 28. února 2018

Doubková, Tereza
Pavla VOŠAHLÍKOVÁ, Rákoska v dílně lidskosti. Česká škola v 19. století očima účastníků, Praha 2016. 312 s.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 154