Název: Vznik a zánik obce
Další názvy: Formation and termination of municipality
Autoři: Šosvaldová, Stephanie
Vedoucí práce/školitel: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Oponent: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33479
Klíčová slova: obec;územní samospráva;občané;území;vojenský újezd;místní referendum;meziobecní spolupráce
Klíčová slova v dalším jazyce: municipality;local goverment;citizens;territory;military district;local referendum;cooperation between municipalities
Abstrakt: Obec je veřejnoprávní korporací a je základním článkem územní samosprávy. Charakteristickými znaky obce jsou vlastní území, obyvatelstvo obce, právní subjektivita a vlastní majetek. Základními změnami se rozumí sloučení obcí, připojení jedné obce ke druhé a vznik nové obce oddělením. Ke vzniku obce může dojít také optimalizací nebo zrušením vojenského újezdu. Obec může vzniknout jen na základě striktně daných právních pravidel, která upravuje zákon o obecním zřízení. Stěžejní je dohoda dotčených obcí, která musí dodržet zákonnou formu. Občané dotčených obcí mají právo na vyjádření se v místním referendu.
Abstrakt v dalším jazyce: A municipality is a public-law entity and it is a fundamental element of a local goverment. There are some specifics of the municipality, such as a municipality's own territory, population, estates and a legal subjectivity. Of some fundamental amendments, we can talk about annexation of one municipality to another, merging of two municipalities, and separtation, where a municipality splits and one new is originated. There're another options, how the municipality can originate, such as abatement or abolition of a military district. Concerning option of new municipality origins, very strict rules based in the law act (no. 128/2000 Sb.) must be followed. The fundamental necessity is a deal of the municipalities, which also has to follow the stricts rules based in the act. It also gives a right to the citizens to vote in their local referendum.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
VZNIK A ZANIK OBCE - BP - SOSVALDOVA.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sosvaldova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce580,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sosvaldova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce663,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sosvaldova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce349,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33479

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.