Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 41 až 60 z 190
Moldanová, Kateřina
Šest stupňů separace: replikace pomocí e-mailové komunikace

The aim of this work was to repeat the famous Milgram experiment of the sixties. I also examine whether it is still true that the degrees of separation is six or whether this number is changed and compared the principles on which the messages were sent. The theo...

Plaubová, Kateřina
Laboratorní experiment v sociologii: replikace Aschova experimentu

Aim of this thesis is replication of Asch's experiment about conformity. In theoretical part of thesis I focus on definition of term conformity, usage of laboratory experiment in social sciences and also introducing original Asch's experiment ans his critics. Innovation of this ...

Otcová, Michaela
Duševní zdraví mužů v ČR

This Bachelor thesis deals with the topic of mental health of men in Czech Republic. The aim of the research is to find how men take care of thein mental health in everyday life. This theme is closely associated with family, fathership and work utilization. The work&...

Mašat, Václav
Vliv velikosti kohorty narození na vzdělání v ČR.

The aim of my bachelor thesis will be to find out, how does birth cohort size influences the education quality in Czech republic. Fluctuation of education quality is well discussed issue in Czech context, same as demographic changes like birth rate. In the first part of&#...

Lukešová, Andrea
Vývoj prestiže povolání v České republice

This bachelor thesis focuses on occupational prestige in the Czech Republic. Occupational prestige is an important part of social stratification. The main stratification variable in our society is occupation which has more dimensions and one of them is prestige. Prestige reflects general...

Krátká, Aneta
Poruchy příjmu potravy z pohledu genderové problematiky

The present bachelor thesis is focused on eating disorders from the perspective of gender. Eating disorders represent current phenomenon and it is not treated sufficiently from the perspective of sociology; this is the reason why is the present thesis targeted on the phenomenon in&...

Dobrá, Iveta
Čeští emigranti a Vánoční tradice

This Bachelor thesis deals with the topic of Czech emigrant families and the celebration of Christmas holiday. The aim of the research is to show the relationship between migration and the concept of Christmas traditions and customs. It specifically aims at the modification of ...

Königsmarková, Lenka
Normativní představy o délce lidského života

Normative ideas about the length of human life are associated with expectancy of successful and well lived life. Whether life was successful or not people assessed by socially shared standards which is in many cases evaluated among celebrities, artists, politicians or athletes. The ...

Dvořáková, Kristýna
Název práce: Sociální život materiálních objektů

This Bachelor has topic: The Social Life of Material Objects. The Research uses Biographical method to show how one material object create actor-network. The form of Network depends on area, time, humans and non-humans. Objects of my research is memorial of employees of company...

Čermáková, Aneta
Medikalizace duševního zdraví

This bachelor thesis deals with the medicalization of mental health. The purpose of this thesis is to describe the process of medicalization, specifically the process of medicalization of mental health, and draw attention to the negative impacts of the process of medicalization. This&#x...

Divišová, Lucie
Název práce: Role neziskových organizací při řešení inkluze Romů v ČR

This thesis focuses on the function of NGOs in the inclusion of Roma in the Czech Republic. The theoretical part is based on the concept of risk. One of the biggest risks is social exclusion. Tool for its solution is social inclusion. Both of these topics are co...

Břicháčková, Adéla
Název práce: MĚSTSKÉ LÁZNĚ A MĚSTO

The theme of this thesis are dilapidated buildings in the contemporary city. Main objective of this bachelor work is to show the transformation of municipal spa of Pilsen - hiding/unhiding processes and important people who - based on these processes - have been involved ...

Šrámek, Petr
Proměna konceptu panoptikonu v návaznosti na vývoji společnosti

My bachelor thesis deals with social surveillance, which I based on the theory of Panopticon and panopticism. My thesis is based on the classical form of Panopticon, as was described by Jeremy Bentham, but also on the concepts of Michel Foucoult, who handle this theory as...

Paidarová, Tereza
Vliv individuálního doučování na vzdělanostní šance romských dětí

The goal of the Thesis is to answer the question: Does the individual tutoring influence the educational chances of Roma children? In theorethical part I want to describe the inclusive education. The practical part of Thesis is focused on three Roma families, which cooperated ...

Čapková, Ilona
Hormonální antikoncepce, její důsledky a pozitivní či negativní účinky na zdraví žen

The aim of my bachelor work is a literature research in the form of a overview essay, which will deal with the effects of contraception on lifestyle, career and health of women, in the context of medical sociology. Contraception is an important terminus in the protection&...

Navrátilová, Tereza
Vliv výchozího sociálního prostředí na kulturní kapitál jedince - střídavá péče

My bachelor thesis describes the influence of default social environment affecting the transmission of cultural capital in the context of shared custody. The reason why I chose this topic is that in our environment it is quite a new phenomenon trend of shared custody. Th...

Mašková, Zdeňka
Význam sociálního kontextu v biografiích uživatelů drog

The Bachelor thesis deals with the social context of the biographies users addicted to hard drugs. I focus on the social relations of the drugs addicted persons from five selected publications, in which will be analysed the biographical method. Dramaturgy is a helpful framework...

Skopová, Nikola
Sebeprezentace lidí na online seznamce

This bachelor theme is self-presentation of people on online dating site Badoo. Online dating is very actual in society of our time. It is a new possibility in connecting interpersonal relations. Badoo is the biggest and the fastest growing portal in the world. The purpose...

Pavlisová, Adéla
Volný čas dětí z úplných a neúplných rodin

The thesis focuses on the way children from complete and incomplete families spend their free time respectively. I was interested in the possibilities as well as limitations children have regarding leisure activities. The research was carried out in elementary schools both in the c...

Lederer, Vladimír
ŠMEJDI Diskursní reprezentace seniorů na internetových diskusích v souvislosti s dokumentem Sylvie Dymákové Analýza diskursů stáří v reakcích na dokument Silvie Dymákové Šmejdi.

This thesis deals with the manner in which the discourse representation of the seniors is created in Internet discussions related to Silvie Dymáková´s documentary Šmejdi (Scums). Using the Norman Fairclough´s discourse analysis there were two discourse repertoires identified. The first repertoire...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 41 až 60 z 190