Diplomové práce / Theses (CBG) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 58
Bradnová, Anna
Porovnání učebnic zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ v ČR a ve vybrané německy mluvící zemi

The diploma thesis deals with the comparison of the form and processing of selected geography textbooks for the 2nd grade of secondary school in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany. The aim of this thesis is the comparison and evaluation the formal&#...

Veselá, Růžena
Botanická studie evropsky významné lokality Maňovický rybník a její využití při vyučování

This diploma thesis is based on two parts. First part is botanical part, which is focused on update list of flora and evaluation of development of locality during last ten years. Second part is didactical part. Didactical part is based on botanical study and it is im...

Egrtová, Ivana
Naučná stezka ve středních Brdech v okolí Zaječova

These diploma thesis presents a project of a nature trail in the area Střední Brdy, between villages Zaječov and Obecnice. The trail is named "Za poznáním středních Brd" and its length is 11 kilometres. There are 11 informational panels in total along the trail. The&...

Kulková, Kateřina
Řasová společenstva mělkých vodních nádrží

This diploma thesis deals with an algological survey of shallow reservoirs in Pilsen region and it's follow-up on previous bachelor's thesis. This thesis followed seven localities. Three of them were studied in previous years. The aim of this study was to map a cyanobacteri...

Baxová, Zuzana
Rozsivková flóra Vejprnického potoka a jeho přítoků

The research was carried out on the Vejprnický brook basin. It ran for two years 2017 and 2018 from September to October. Chemical-physical parameters of surface water were measured at six selected sites. Furthermore, changes in diatom flora were observed during the growing season&...

Nováková, Alena
Didaktická analýza botanických částí učebnic pro ZŠ

The diploma thesis examines didactic equipment of natural history textbooks for primary schools and grammar schools. The research was focused on botanical parts of textbooks. Eight textbooks were analyzed.

Vamberová, Anna
Geovědní hry ve výuce zeměpisu na SŠ

The thesis deals with the position of didactic game in teaching geography at secondary schools in comparison with the method of interpretation. Furthermore, there is a catalog of fixation game that can be used in teaching geography.

Štrudlová, Michaela
Geovědní miskoncepce mezi vysokoškolskými studenty

This diploma thesis deal geographic misconceptions among university students. The objective of the theis was to explain term misconception, focusing on geoscience misconceptions. Then analyse the occurrence of misconceptions among university students. Results were find out a questionnaire. The results...

Kubalová, Martina
Sezónní dynamika epigeických pavouků bučin pod Haltravou

In my diploma thesis I explore the arachnofauna in the area of beech forest of Haltrava. The research was from May to October 2017 using the earth traps. The area was devided to three stand - A, B and C. The first stand is only beech forest, second is ...

Lukášová, Vendula
Klíčivost semen škumpy ocetné (Rhus typhina) a ověření znalostí problematiky invazí na ZŠ a SŠ

The thesis deals with a germinability of Rhus typhina. Furthermore, the work is concerned with a questionnaire survey, which was realized at elementary and high schools in Pilsen and its surroundings. The survey observed participants knowledge about the question of invasive plants and&#...

Šmíd, David
Biodiverzita rosoloidních hub Plzeňského kraje (západní Čechy)

The aim of this thesis was thorough mycological research of the jelly fungi of Pilsen region. This research was realized since September 2016 until February 2018 and 23 collections were performed, some items of the West Bohemian Museum and of the centre of biology (Faculty...

Straková, Irena
Biodiverzita malakocenóz v okolí Konstantinových Lázní

An inventory study of molluscs in the Ovčí vrch near Konstantinovy Lázně indicates the presence of the 20 species of terrestric gastropods. The malacocoenosis consists of some woodland species represented by Cochlodina laminata, Vertigo pusilla and Aegopinella nitens, the species char...

Kašpárek, Václav
Myšlenkové mapy ve výuce vybraných geografických témat na ZŠ

This diploma thesis deals with the use of mind maps in the education of selected geographic topics at an elementary school. The first part of this work is focused on literature analysis, which describes topics related to education methods, mind maps, use of mind maps, cre...

Macaxi, Florindo
Vliv stáří porostu, okolí a půdních podmínek stanoviště na druhové složení a zmlazení dřevin v porostech náletových dřevin opuštěných vesnic na Tachovsku

Name of this thesis is "Vliv stáří porostu, okolí a půdních podmínek stanoviště na druhové složení a zmlazení dřevin v porostech náletových dřevin opuštěných vesnic na Tachovsku" (Species composition and tree seedling recruitment in the secondary woodlands in former villages in&#x...

Kliková, Kristýna
Biodiverzita malakocenóz v okolí Zábělé, Letkova a Tymákova na Plzeňsku

The research has been focused to the inventory research of the mollusc fauna in the three areas near Pilsen: marginal part of the Zábělá Nature Reserve, the vicinity of Letkov village and the vicinity of Tymákov village. The research preceeded from July to October...

Manychová, Rita
Výuka biologie pro zahraniční studenty připravující se na studium na českých vysokých školách

This diploma thesis is about teaching biology foreign students, who are preparing for studying at the Czech universities. There are several universities and private organisations in the Czech Republic, where foreign students can learn Czech. The Institute for Language and Preparatory S...

Stará, Adéla
Biodiverzita malakocenóz v povodí řeky Teplé

The thesis is focused on the inventory research of the mollusc fauna in the surrounding of Pila village near Karlovy Vary at the river basin of Teplá in SW of the Czech Republic in 2017 year. The first chapters described the general character of the area (geology,&#x...

Kliková, Anna
Možnosti výuky biogeografie v zoologických zahradách

This Master's thesis presents original educational tours of Pilsen and Leipzig zoos for school students, along with the results of a study to assess their educational effectiveness. The programmes have been developed to make full use of the Savannah biomes in each zoo, and ...

Macánová, Tereza
Vztah exprese genů angiogenních signálních drah k vaskularizaci nádorů jater

The aim of the thesis was to determine the expression of genes, whose products are involved in the activation of angiogenesis in colorectal carcinoma of the liver metastases and comparison with expression with transient tissue (tumor - normal tissue) and normal liver tissue. ...

Duffek, Václav
Geofyzikální analýza vybraných kamenných mořích na Šumavě

The knowledge of the internal structure of some forms of the surface is one of the several preconditions for the following determination of their origin and evolution. In some areas (such as in protected areas) it is not possible to look directly beneath the surface. Some...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 58