1135 items
86 items
OBD
815 items
8252 items

Recent Submissions


Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách

Sobotková, Veronika , Pěchota, Jan
Židé v islámu: Koncept ahl adh–dhimma a případová studie židovské menšiny v Maroku

Kroufková, Karolína
Monitoring vybraných hemodynamických metod v ošetřovatelské péči

Nachtmannová, Kristýna , Kroupová, Lenka
Zdravotně postižený pacient a dialyzační léčba

Dubrovayová, Anetta , Dziacka, Alena
Kvalita života imobilného geriatrického pacienta a jeho rodiny