1654 items
319 items
OBD
4113 items
11336 items

Recent Submissions

Pozzobon, Enrico , Renner, Sebastian , Mottok, Jürgen , Matoušek, Václav
An optimized Bitsliced Masked Adder for ARM Thumb-2 Controllers

The modular addition is used as a non-linear operation in ARX ciphers because it achieves the requirement of introducing non-linearity in a cryptographic primitive while only taking one clock cycle to execute on most modern architectures. This makes ARX ciphers especially fast in s...

Kočová, Denisa
Původci septických onemocnění u člověka

Švecová, Markéta
Otrava oxidem uhelnatým a methemoglobinémie – příčiny a využití laboratorních metod k jejich diagnostice a léčbě

Šmejkalová, Petra
Sledování vlivu chemoterapie na hematologické malignity v reálném čase

Brzáková, Adéla
Význam stanovení DFS-70 ve skupině antinukleárních protilátek (ANA)