Diplomové práce / Theses (KME) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 187
Liška, Karel
Analýza dynamického chování rotorů s kluznými ložisky

This master thesis deals with the analysis of the dynamic behaviour of rotors with fluid bearings. Methods for describing forces transmitted by oil lms inside the journal bearings including the journal bearings with floating rings are introduced at the beginning of the work. In...

Bělohoubek, Marek
Numerická simulace proudění chladiva ve svazku proutků reaktoru VVER 1000 pomocí subkanálové analýzy

This thesis is focused on modeling of flow and heat conduction in fuel assemblies of the pressurized water type nuclear reactor using subchannel analysis. The thesis summarizes the theory concerning on the principle and operation of nuclear reactor type VVER 1000. The results are&#...

Halama, Aleš
Vybrané aplikace problémů proudění tekutin řešené pomocí \\ lattice Boltzmannovy metody

In this diploma thesis the basic principles and modifications of the lattice Boltzmann method (LBM) and their computer implementation for the numerical solution of complex fluid flows are presented. As the first test case for a numerical simulation an incompressible free surface flow&#x...

Kába, Ondřej
Řešení úloh elastodynamiky pro jednorozměrná a dvourozměrná heterogenní elastická prostředí

This thesis focuses on problems of non-stationary stress wave propagation in one-dimensional and two-dimensional elastic heterogeneous media. The analytical solution of this problem for a layered rod with an arbitrary number of layers is derived from the solution of the same problem for...

Macháňová, Pavla
Modelování tření a jeho vliv při numerických simulacích rychlých dějů

This master thesis is aimed to study dry friction modeling focusing on applications in impact numerical simulations during development of new car seats. It contains an overview of static and dynamic friction models that are used in dynamics of elastic bodies. Selected models were&#...

Halama, Pavel
Modelování a analýza vázaných rotujících soustav s nelinearitami

This diploma thesis deals with mathematical modelling and dynamic analysis of complex rotating systems connected by nonlinear couplings. These systems can be divided into subsystems like shafts or bearings. We can model these subsystems separately and than connect them using modal synthesis&...

Korch, Dmytro
Analýza rámových konstrukcí metodou konečných prvků

This work focuses on an analysis of bar constructions using finite element method. For this purpose was derived a matrix of stiffness of 1D finite element which respects simultaneously tensile (compressive), bending loads including of transverse shear and torsion. A comprehensive set of...

Vladař, Patrik
Kmitání rotorových systémů s olopatkovanými disky

This study is focused on turbine modelling. The main goal is to create a turbine mathematical model, to identify and analyse natural frequencies and natural modes of vibration of turbine in a field of centrifugal forces and to judge stability of the system. The model has&...

Hánová, Kristýna
Analýza životního cyklu expandovaného polystyrenu ve stavebnictví

The diploma thesis deals with analysis of using expanded polystyrene in construction. The aim of the work is to point out the negative and positive factors of this material. In the theoretical part is summarized the basic characteristic of expanded polystyrene. This includes the&#x...

Vlčková, Monika
Srovnání koncepce typických, moderních pozemních staveb ve střední Evropě a jihovýchodní Asii se zaměřením na nosné konstrukce

The diploma thesis discusses and compares the requirements valid for Southeast Asia and Central Europe, especially in Thailand and the Czech Republic, which are considered in the design of load-bearing structures. With proper knowledge of the external and internal conditions and material...

Dušková, Veronika
Modelování procesu hemokoagulace ve vybraných úlohách kardio\-vaskulární biomechaniky

The thesis is focused on the mathematical modelling of blood clot formation in idealised 2D vascular geometries. With its content, it builds on the previous bachelor's thesis by extending the basic haemocoagulation model with more relevant models of fibrin clot formation in order&#x...

Houdek, Václav
Modelování kinematiky odpružení automobilů s využitím interpolací

This thesis aims at the reduction of the computation time during the kinematic solution of multibody systems. Especially during vehicle simulations, including cornering test, bump test or moose test, only some parameters of the suspension are optimized, and the simulation is repeated ma...

Brožková, Lenka
Posouzení kvality denního osvětlení ve vybraných učebnách ZČU

The diploma thesis deals with the quality of daylight in the classrooms of the University of West Bohemia in Pilsen. The work is a list of requirements for daylighting and evaluation of its quality. The following are methods and systems of lighting openings. Another poin...

Košťal, Martin
Analýza proveditelnosti otočné lávky

The submitted diploma thesis is focused on movable bridge structures, the construction of which is a rather rare matter in the Czech Republic. The work is divided into two parts. The theoretical part for clarity presents the history, all types and ways of using moving bri...

Gregor, Jiří
Analýza vlivu seismicity na budovy

The diplom thesis deals with the influence of seismicity on the buildings. This influence is solved on the reference building. Seismicity analysis was performed by dynamic and static calculation in Scia Engineer in student version and modeling of the whole structure in Allplan Neme...

Gneusheva, Mariia
Analýza bezprůvlakového prefabrikovaného systému

The diploma thesis deals with the analysis without the crossbar system "KUB 2.5". It consists of two parts: theoretical and practical. With the help of both parts in this work, we must confirm or deny the suitability of using the construction system "KUB 2.5".&#...

Louda, Václav
Analýza spřahování kompozitních materiálů

This Master's thesis deals with the introduction of fibrous materials and their possible use in engineering. The practical part of the thesis is focusing on the fundamental problem of these advanced materials, which is their connection. The tests of glued joint were, conducted ...

Rinchindorzhiev, Erdem
Analýza a návrh kompozitní lávky

The theme of this dissertation is comparative analysis of composite and steel structures using the example of a footbridge. This work contains information on the types of composite structures, general information on steel structures. Also, the calculation of footbridges using different mater...

Baloun, Petr
Ekonomická analýza pomocí SBRA

This thesis solves the application of SBRA method to economic analysis for buildings. The aim was to evaluate the suitability and pitfalls of applying SBRA method. The evaluation was based on a comparison of 7 different simulations made in AntHill on two forms of budget (...

Stulík, Petr
Vliv staveb na životní prostředí z pohledu materiálu a umístění stavby

People burden the environment in many ways. One of them is the production of products. Each material loads the earth in different ways. The aim of this thesis is to determine how it is in the construction industry. The thesis deals mainly with primary energy consumption&#...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 187