Sborníky ZČU / UWB Proceedings

Zobrazit statistiky

Podkomunity

30 položek
356 položek
50 položek
17 položek
1 položek
100 položek
7 položek
23 položek
403 položek
24 položek
11 položek
470 položek
372 položek
312 položek

Poslední příspěvky

Vašta, Jakub , Skala, Václav
RBF aproximace s respektováním významných rysů dat

Vašíček, Vojtěch
Měření kmitání lopatek na ložiskovém stojanu experimentálního rotorového standu

Vaníček, Ondřej
Geometrický model sériového robotu pro účely kalibrace

Urbanová, Pavla
Agent based modeling of fish shoal behaviour

Úbl, Martin , Koutný, Tomáš
Gaming for diabetes