Sborníky ZČU / UWB Proceedings

Zobrazit statistiky

Podkomunity

342 položek
30 položek
347 položek
48 položek
32 položek
39 položek
194 položek
26 položek
21 položek
475 položek
22 položek
538 položek
357 položek
316 položek

Poslední příspěvky

Železný, Tomáš
Image captioning using deep learning

Zítka, Tomáš
Transformer co-attention for word segmentation in image data

Zábran, Marek
Vývojový diagram jako program

Vyskočil, Jiří
Reducing detection network overfitting with Domain Adaptation Transformations

Vaníček, Ondřej
Automatické navádění robotu v aplikaci laserového navařování náběžných hran lopatek parních turbín