Sborníky ZČU / UWB Proceedings

Zobrazit statistiky

Podkomunity

385 položek
30 položek
347 položek
48 položek
32 položek
39 položek
194 položek
26 položek
21 položek
475 položek
22 položek
577 položek
357 položek
316 položek

Poslední příspěvky

Neumannová, Šárka , Čech, Jan , Vlasák, Tomáš , Hakl, Jan , Havelková, Libuše
Mechanické vlastnosti martenzitické ocele CB2

Martensitic steel CB2 (GX13CrMoCoVNbNB-1011) is the result of research conducted in international European cooperation COST. Little information on the CB2 material properties is in the literature. The study of mechanical properties, including long-term creep behaviour of steel CB2 was...

Horváth, Jakub , Janovec, Jiří , Horváth, Ladislav
Vliv laboratorní teplotní expozice na způsob mechanického porušování austenitické ocele HR3C

This paper deals with isothermal ageing induced changes in microstructure and its influence into mechanical properties. Investigated material was high alloyed austenitic steel HR3C in general worldwide applied for the ultra-supercritical (USC) powerplants. Differences in the measured mechanica...

Černý, Miroslav J.
Posouzení korozní odolnosti dílů parních turbín s využitím lomové mechaniky

Svobodová, Marie , Junek, Michal , Čmakal, Josef , Douda, Jindřich
Posun přechodové teploty vrubové houževnatosti oceli P92 během teplotní expozice

Martensitic steel of grade P92 designed for working temperatures around 600 ° C changes its impact toughness after the first hours of thermal ageing. This change is manifested mainly by shifting the impact transition temperature from below to above 0 °C. This paper �...

Cvešpr, Pavel
LTOs - podpora pro řízení životnosti zařízení

Information system LTOs currently running at DV Production CEZ, a.s. is used for requirements of Ageing management of equipment and for support of preparation for Long Term Operation in the area of nuclear energetics. Aim of the article is to reveal new functionalities...